Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 3 Οκτώβριος, 2014 - 13:00
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

Η θεωρία του μαθήματος ΣΑΕ Ι θα ξεκινήσει την Τρίτη 07 και Τετάρτη 08 Οκτ. 2014 αντίστοιχα, για καθεμία από τις δύο ομάδες σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Ομάδα Τρίτης (Ονομ/μο Σπουδαστών από Α-Μ): Τρίτη 09-12, ΖΑ 115-116
Ομάδα Τετάρτης (Ονομ/μο Σπουδαστών από Ν-Ω) Τετάρτη 09-12, Συνεδριακό Κέντρο, Αίθουσα υπογείου ΑΣ3*

* Παράκληση για την τήρηση του ωραρίου, και την έγκαιρη προσέλευση!! Πρόσβαση στην αίθουσα από τις εξωτερικές σκάλες δίπλα από την κεντρική σκάλα εισόδου του συνεδριακού κέντρου

Ο Διδάσκων
Δ. Δημογιαννόπουλος

05/09/2018 - 12:00

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***

28/06/2018 - 10:45

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***

07/02/2018 - 10:30

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στην αίθουσα ΖΑ107 θα πραγματοπ

07/02/2018 - 10:30

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στην αίθουσα ΖΑ210 θα πραγματοπ

24/01/2018 - 11:00

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***

23/01/2018 - 22:30

** Δυνατότητα διευκρινίσεων σχετικά με τη βαθμολογία του εργαστηρίου ΣΑΕ ΙΙ,

23/01/2018 - 21:00

** Δυνατότητα διευκρινίσεων σχετικά με τη βαθμολογία του εργαστηρίου ΣΑΕ Ι, κ

Σελίδες

Σελίδες

23/10/2013 - 13:30

Στο αρχείο που ακολουθεί δίδονται οι ηλεκτρονικές σημειώσεις του Εργαστηρίου ΣΑΕ Ι (βιβλίο σε μορφή .pdf)