Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος, 2014 - 09:30
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Η προθεσμία παράδοσης της εργασίας, που έχουν αναλάβει σπουδαστές μεγαλύτερων εξαμήνων στα πλαίσια του εργαστηρίου ΣΑΕ1, παρατείνεται μέχρι την ημέρα και ώρα της τελικής γραπτής εξέτασης, δηλαδή την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 17:00.

Οι εργαστηριακοί συνεργάτες

05/09/2018 - 12:00

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***

28/06/2018 - 10:45

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***

07/02/2018 - 10:30

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στην αίθουσα ΖΑ107 θα πραγματοπ

07/02/2018 - 10:30

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στην αίθουσα ΖΑ210 θα πραγματοπ

24/01/2018 - 11:00

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***

23/01/2018 - 22:30

** Δυνατότητα διευκρινίσεων σχετικά με τη βαθμολογία του εργαστηρίου ΣΑΕ ΙΙ,

23/01/2018 - 21:00

** Δυνατότητα διευκρινίσεων σχετικά με τη βαθμολογία του εργαστηρίου ΣΑΕ Ι, κ

Σελίδες

Σελίδες

23/10/2013 - 13:30

Στο αρχείο που ακολουθεί δίδονται οι ηλεκτρονικές σημειώσεις του Εργαστηρίου ΣΑΕ Ι (βιβλίο σε μορφή .pdf)