Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος, 2012 - 18:45
Ελληνικά
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που επιθυμούν να εγγραφούν στο Εργ. Ηλεκτρονικά Συστήματα, να εγγραφούν ηλεκτρονικώς μέσω της δήλωσης που βρίσκεται στην διεύθυνση:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG8xMFNMSUwwaWI3VGl...

Καταληκτική ημερομηνία για την εγγραφή είναι η Τρίτη 28 Μαρτίου στις 15:00.

31/01/2017 - 11:45

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα τ

12/01/2017 - 10:00

Τα τμήματα της Τρίτης 9-10 και Τετάρτης 9-10 καλούνται σε μάθημα αναπλήρωσης

10/01/2017 - 18:00

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου ΣΣΔ θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

09/01/2017 - 22:00

Αύριο Τρίτη 10/1/2017 το εργαστήριο δεν θα λειτουργήσει λόγο καιρικών συνθηκώ

03/10/2016 - 11:00

Το εργαστήριο ΣΣΔ θα ξεκινήσει από αύριο με μια ενημέρωση για όλα τα τμήματα

15/09/2016 - 18:00

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με τα αποτελέσματα της εξέτασης του μαθήματο

08/02/2016 - 19:00

Στο αρχείο που επισυνάπτετε μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα του εργαστηρίο

11/01/2016 - 09:30

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19/1 και την Τε

14/12/2015 - 11:45

Το τμήμα της Τρίτης 9-11 στης 15/12/2015 δεν θα πραγματοποιηθεί παρακαλούντα

23/10/2015 - 23:30

Την Τρίτη 27/10/2015 το τμήμα των 13.00-15.00 μεταφέρεται, μόνο για αυτή την

Σελίδες