Ημερομηνία: 
Τρίτη, 10 Ιανουάριος, 2017 - 18:00
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου ΣΣΔ θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

το πρωινό τμήμα της Τρίτης (9-11) θα εξεταστεί στο χώρο του εργαστηρίου (ΖΑ111) στης 17/1/2016 στης 09.00
τα υπόλοιπα τμήματα της Τρίτης (11-13 & 13-15 ) στην αίθουσα ΖΑ115-ΖΑ116 στης 17/1/2016 στης 10.00
τα πρωινό τμήμα της Τετάρτης (9-11) θα εξεταστεί στο χώρο του εργαστηρίου (ΖΑ111) στης 18/1/2016 στης 09.00
τα υπόλοιπα τμήματα της Τετάρτης (11-13 & 13-15) στην αίθουσα ΖΑ115-ΖΑ116 στης 18/1/2016 στης 10.00

η προς εξέταση ύλη είναι οι ασκήσεις και οι σημειώσεις που είναι αναρτημένες στο site του τμήματος
στην αντίστοιχη ενότητα του μαθήματος.
Επίσης μπορείτε να διαβάσετε και από το αντίστοιχο βιβλίο (Πυρομάλης - Τσελές) Κεφάλαια 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Η εξέταση θα περιλαμβάνει θεωρητικό και εργαστηριακό κομμάτι

20/02/2018 - 09:00

Μπορείτε να κατεβάσετε τα τελικά αποτελέσματα του εργαστηρίου ΣΣΔ

03/02/2018 - 11:45

Επισυνάπτεται το βαθμολόγιο για την εξέταση του μαθήματος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

09/01/2018 - 16:45

Οι εργασίες του τμήματος ΣΣΔ της Τετάρτης 13-15 θα πρέπει να

11/09/2017 - 13:45

Ανακοινώνονται οι προσωρινές βαθμολογίες του Μαθήματος ΣΣΔ, οι οποίες θα είνα

02/02/2017 - 09:30

Ανακοινώνονται οι προσωρινές βαθμολογίες του Μαθήματος ΣΣΔ, οι οποίες θα είνα

31/01/2017 - 11:45

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα τ

12/01/2017 - 10:00

Τα τμήματα της Τρίτης 9-10 και Τετάρτης 9-10 καλούνται σε μάθημα αναπλήρωσης

10/01/2017 - 18:00

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου ΣΣΔ θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Σελίδες

05/04/2012 - 13:15

Διδακτικές Διαφάνειες για την παρουσίαση της θεωρίας.

14/10/2014 - 10:00

Μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του εργαστηρίου, για το labview