Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2017 - 19:15
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

Η θεωρία του μαθήματος ξεκινά την επόμενη Πέμπτη 3 Μαρτίου και ώρα 12 με 14 στην αίθουσα ΖΑ215 (εργαστ. Δικτύων) και όχι ΖΑ107, οπότε θα γίνει και ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής του.
Η διεξαγωγή του μαθήματος ΤΟΚΟ θα έχει δύο σκέλη: το πρώτο που αφορά επιχειρηματικότητα και οργάνωση, θα διεξάγεται μέσω διαδικτύου http://teipir.gr/mke/ και για αυτό χρειάζεται να μεταβείτε στη ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ που βρίσκεται στο κτίριο Α απέναντι από το ΕΡΑΣΜΟΥΣ και να πάρετε κωδικό. Το σκέλος αυτό θα καλύπτει το μισό βαθμό (0-5). Το δεύτερο σκέλος που αφορά οικονομία θα βασιστεί σε διαλέξεις και εξέταση όπως γινότανε και παλαιότερα, αλλά θα αφορά τη μισή βαθμολογία (0-5), οι δύο βαθμοί θα αθροίζονται γαι να βγεί ο τελικός βαθμός. Η εξεταστέα ύλη θα είναι από τις αναρτημένες σημειώσεις (θα αναρτηθεί χωριστά μόνο η εξεταστέα ύλη πολύ πριν την εξεταστική καθώς και 30 ερωτήσεις εκ των οποίων θα επιλέγονται 5 σε κάθε εξέταση).
.
Ο καθηγητής

11/06/2018 - 22:15

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της εξέτασης του μαθήματος για το εαρι

25/04/2018 - 11:45

Η θεωρία του μαθήματος την Πέμπτη 26/4/2018

18/04/2018 - 19:30

Το αυριανό μάθημα (19/4/1018) Τεχνική Οργάνωση & Οικονομία λόγο

21/03/2018 - 15:45

Η θεωρία του μαθήματος την Πέμπτη 22/3/2018 θα γίνει στις 11.00 στην αίθουσα

26/02/2018 - 14:15

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος Τ.Ο.Κ.Ο. θα γίνει στις 8/3/2018

29/06/2017 - 11:45

Εάν κάποιος πήρε 5 λόγω MKE αλλά επιθυμεί να ξαναδώσει τον Σεπτέμβρη, να στεί

20/02/2017 - 19:15

Η θεωρία του μαθήματος ξεκινά την επόμενη Πέμπτη 3 Μαρτίου και ώρα 12 με 14 σ

10/02/2017 - 18:00

41667 ΒΑΘΜΟΣ 5 42901  ΒΑΘΜΟΣ 5,5 40302  ΑΔΗΛΩΤΟ

02/05/2015 - 20:00

Το επόμενο μάθημα της Θεωρίας Τεχνικών Οργάνωσης και Οικονομίας θα διεξαχθεί

03/03/2015 - 14:00

Το μάθημα Τεχνικές Οργάνωσης και Οικονομίας ξεκινά την Πέμπτη 5 Μαρτιου και ώ