Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Ο στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου γνώσεων στον πτυχιούχο μηχανικό αυτοματισμού γύρω από την δομή και λειτουργία συστημάτων NC-CNC, συστήματα ελέγχου εργαλειομηχανών NC-CNC, τις μεθόδους και γλώσσες προγραμματισμού καθώς και τα ευέλικτα συστήματα παραγωγής και τις εφαρμογές.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την θεωρεία της τεχνολογίας NC-CNC και αναλύει σε βάθος την δομή και την λειτουργία των σύγχρονων εργαλειομηχανών οι οποίες συνεργάζονται και χειρίζονται μέσω εξειδικευμένου λογισμικού περιβάλλοντος από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι γλώσσες προγραμματισμού και ο τρόπος επικοινωνίας με την εκάστοτε εργαλειομηχανή αναπτύσσεται και υποστηρίζεται σε βάθος. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται πρακτική εφαρμογή όλων των ανωτέρω και επιπλέον ο σπουδαστής πραγματοποιεί εργαστηριακές κατασκευές τις οποίες σχεδιάζει και πραγματοποιεί στον χώρο του εργαστηρίου .

Βιβλιογραφία: 
  1. «CNC εργαλειομηχανές», Τζιαφέρης, Νικόλαος, εκδόσεις Ίων 1999, ISBN: 9604059769
  2. «Μηχανές αριθμητικού ελέγχου CNC», Krar, Steve, εκδόσεις Τζιόλα 1998, ISBN: 9607219279

08/01/2018 - 02:00

Το συνημμένο αρχείο παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασί

21/11/2017 - 16:30

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος μπορούν να

15/11/2017 - 10:15

Συνημμένο σχετικά με το περιεχόμενο του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

13/11/2017 - 10:00

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος μπορούν να

18/01/2017 - 14:45

Ἡ ἐξέταση στὸ ἐργαστηριακὸ μέρος περιλαμβάνει παράδοση τῆς ἐκθεσης, ἐπίδειξη

09/11/2016 - 09:15

Κατά το τρέχον διδ.

16/02/2016 - 14:30

Πέμπτη 18/02, ώρα 0900, αίθουσα ΖΑ208

Σελίδες

25/10/2012 (All day)

(Χειμερινό διδ. εξάμηνο 2012-2013) Συμπληρωματικές συνοπτικές σημειώσεις τού θεωρητικού μέρους του μαθήματος 1708 «Τεχνολογία CNC» σε μορφή αρχείων κειμένου τύπου .pdf περιορισμένου μεγέθους.

19/11/2017 - 23:30

Υποστηριστική τεκμηρίωση για την αρχική μορφή λύσης (λογισμικό/υλικό) για τη ρύθμιση της ταχύτητας του εργαλείο κοπής (spindle) για την εργαλειομηχανή Ε1.

05/11/2014 - 17:30

2η Άσκηση Εργαστηρίου Τεχνολογίας CNC - 1708

29/10/2014 - 16:00

1η Άσκηση Εργαστηρίου Τεχνολογίας CNC - 1708

29/10/2014 - 13:00

Οδηγός Χρήσης του λογισμικού CNCsimulator

29/10/2014 - 12:00

Πρόγραμμα CncSimulator

06/01/2014 - 15:00

Τεχνολογία CNC (E): 7η Εργαστηριακή Άσκηση

03/12/2013 - 16:45

Τεχνολογία CNC (E): 5η και 6η Εργαστηριακή Άσκηση

17/11/2013 - 12:15

Τεχνολογία CNC (E): 3η και 4η Εργαστηριακή Άσκηση

16/11/2013 - 17:30

Θέματα και Ανάθεση Εργασιών

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν Δευτέρα 29/09 και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 02/10