Ημερομηνία: 
Τρίτη, 8 Οκτώβριος, 2013 - 13:30
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Κατά το χειμερινό διδ. εξάμηνο 2013-2014, οι σπουδαστές μπορούν να εγγράφονται στο εργαστηριακό μέρος τού μαθήματος «Τεχνολογίες C.N.C.» την Τετάρτη 08/10/2013, ώρα 15:00, αίθουσα Γ021.

Συνημμένο: 

22/10/2012 - 10:30

Σύμφωνα μὲ τὸ προσρμοσμένο ὡρολόγιο πρόγραμμα, κατὰ τὸ χειμερινὸ ἑξάμηνο 2012

22/10/2012 - 10:30

Ἡ προγραμματισμένη παράδοση τοῦ θεωρητικοῦ μέρους του μαθήματος «Τεχνολογίες

06/03/2012 - 11:00

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CNC” ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤ

16/06/2011 - 10:30

Οι παρακάτω σπουδαστές απορρίπτονται λόγω απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα

Σελίδες