Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 8 Ιανουάριος, 2018 - 02:00
Ελληνικά
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία + Εργαστήριο

Το συνημμένο αρχείο παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία γραπτής εξέτασης κατά το έτος 2018.
Επισημαίνεται οτι επιτρέπεται μόνο η χρήση βιβλίων, σημειώσεων (έντύπων ή χειρόγραφων) και απλής αριθµοµηχανής (calculator) γιὰ τοὺς υπολογισµούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές συσκευές μέ δυνατότητα επικοινωνίας ή με δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων, όπως φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές μορφής πινακίδας - tablet, smartphones κλπ.

Συνημμένο: 

25/01/2016 - 09:30

Εξέταση στο εργαστηριακό μέρος (παρουσίαση κατασκευής): Παρασκευή 12 Φεβρουαρ

25/01/2016 - 09:30

Το συνημμένο αρχείο περιγράφει συνοπτικά την εξεταστέα ύλη και τη διαδικασία

11/11/2015 - 09:30

Κατά το τρέχον διδ.

04/01/2015 - 10:15

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Τεχνολογία

19/10/2014 - 15:00

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματ

14/10/2014 - 02:00

Καλούνται οι φοιτητές του τμ.

Σελίδες