Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 8 Ιανουάριος, 2018 - 02:00
Ελληνικά
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία + Εργαστήριο

Το συνημμένο αρχείο παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία γραπτής εξέτασης κατά το έτος 2018.
Επισημαίνεται οτι επιτρέπεται μόνο η χρήση βιβλίων, σημειώσεων (έντύπων ή χειρόγραφων) και απλής αριθµοµηχανής (calculator) γιὰ τοὺς υπολογισµούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές συσκευές μέ δυνατότητα επικοινωνίας ή με δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων, όπως φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές μορφής πινακίδας - tablet, smartphones κλπ.

Συνημμένο: 

23/01/2014 - 16:30

Ενημερώνονται οι σπουδαστές του τμήματος Αυτοματισμού που παρακολουθούν το ερ

14/01/2014 - 15:30

Σύμφωνα με τα παραδοθέντα φύλλα έργου η συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις

08/01/2014 - 16:15

Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Τεχνο

20/11/2013 - 09:30

Οι σπουδαστές τού εργαστηριακού μέρους (τμήμα Γ) μπορούν να παρακολουθήσουν σ

17/11/2013 - 19:45

Τεχνολογία CNC (E): Τμήμα Γ - Θέματα και Ανάθεση Εργασιών.

16/11/2013 - 10:45

Η προγραμματισμένη παράδοση τού θεωρητικού μέρους τού μαθήματος την Τετάρτη 2

05/11/2013 - 18:15

Μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών στη Γραμματεία τού Τμ.

08/10/2013 - 13:30

Κατά το χειμερινό διδ.

Σελίδες