Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 8 Ιανουάριος, 2018 - 02:00
Ελληνικά
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία + Εργαστήριο

Το συνημμένο αρχείο παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία γραπτής εξέτασης κατά το έτος 2018.
Επισημαίνεται οτι επιτρέπεται μόνο η χρήση βιβλίων, σημειώσεων (έντύπων ή χειρόγραφων) και απλής αριθµοµηχανής (calculator) γιὰ τοὺς υπολογισµούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές συσκευές μέ δυνατότητα επικοινωνίας ή με δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων, όπως φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές μορφής πινακίδας - tablet, smartphones κλπ.

Συνημμένο: 

22/10/2012 - 10:30

Σύμφωνα μὲ τὸ προσρμοσμένο ὡρολόγιο πρόγραμμα, κατὰ τὸ χειμερινὸ ἑξάμηνο 2012

22/10/2012 - 10:30

Ἡ προγραμματισμένη παράδοση τοῦ θεωρητικοῦ μέρους του μαθήματος «Τεχνολογίες

06/03/2012 - 11:00

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CNC” ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤ

16/06/2011 - 10:30

Οι παρακάτω σπουδαστές απορρίπτονται λόγω απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα

Σελίδες