Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 13 Νοέμβριος, 2017 - 10:15
Ελληνικά
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

1708. ΤΕΧΟΛΟΓΙΑ CNC (Ε)

 

Κατά το χειμερινό διδακτικό εξάμηνο 2017-2018, το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Τεχνολογία CNC" αφορά εργασίες βελτίωσης μιας υφιστάμενης εργαλειομηχανής.

 

Γενικά

Οι εργασίες εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του συστήματος ελέγχου μιας εργαλειομηχανής (φρέζας) τριών αξόνων, γύρω από την εφαρμογή της ανοικτής δομής Arrduino/GRBL (Arduino+CNCshield, «μονάδα Μ1» στη συνέχεια) και με κατάλληλες συμπληρώσεις σε λογισμικό και υλικό, συμπεριλαμβανόμενης της ένταξης βοηθητικής μονάδας μικροελεγκτή (τύπου Arduino ProMini, «μονάδα Μ2» στη συνέχεια).

Οι εργασίες εφαρμόζονται σε δύο εργαλειομηχανές: Mini Mill (στην αίθ. Γ030, «E1» στη συνέχεια) και MaxNC 15CL (στην αίθ. ΖΑ208, «Ε2» στη συνέχεια).

 

 

(1) Τερματικοί διακόπτες - Ε1 και Ε2

(11) Αποσφαλμάτωση των διακοπτών με ηλεκτρικό κύκλωμα: θεωρητική μελέτη, μελέτη σε προσομοίωση και μέσω δοκιμών, σχεδίαση κυκλώματος, κατασκευή και ολοκλήρωση.

(12) Αποσφαλμάτωση των διακοπτών με λογισμικό: επιλογή αλγορίθμου, μελέτη παραμετροποίησης μέσω δοκιμών, επιλογη μεθόδου υλοποίησης σε κώδικα πραγματικού χρόνου, ανάπτυξη, εφαρμογή στη μονάδα Μ2, ολοκλήρωση.

(13) Συμπλήρωση της καλωδίωσης των διακοπτών και προσθήκη λογισμικού (στη μονάδα Μ2) για την αναγνώριση των διαφορετικών άκρων (min, max) του κάθε άξονα κίνησης και, ανάλογα, παραγωγή εξειδικευμένων ενδείξεων τερματισμού (έξι ενδείξεις συνολικά).

 

 

(2) Έλεγχος της ταχύτητας του κινητήρα κοπής (spindle) - Ε1

(21) Σχεδιασμός πρόσθετου κυκλώματος (φίλτρου) για την εξομάλυνση του σήματος ταχύτητας από τη μονάδα Μ1, θεωρητική μελέτη, μελέτη σε προσομοίωση και μέσω δοκιμών, σχεδίαση κυκλώματος, κατασκευή και ολοκλήρωση.

(22) Σχεδιασμός πρόσθετου κυκλώματος για την ηλεκτρική απομόνωση του σήματος SPI μεταξύ της μονάδας M2 και των ηλεκτρονικών τροφοδοσίας του κινητήρα κοπής, μελέτη σε προσομοίωση και μέσω δοκιμών, σχεδίαση κυκλώματος, κατασκευή και ολοκλήρωση.

(23) Μετατροπή του λογισμικού της μονάδας Μ2 για την επικοινωνία SPI με τον ψηφιακό διαιρέτη τάσης MCP4131, με εφαρμογή μεθόδων συνεργατικής πολυπλεξίας εκτέλεσης (cooperative multitasking).

(24) Βελτίωση του λογισμικού για τη βαθμιαία αλλαγή της ταχύτητας (slew) και για την προστασία έναντι υπο-ταχύτητας (under-speed), και ανάπτυξη κώδικα με εφαρμογή μεθόδων συνεργατικής πολυπλεξίας εκτέλεσης (cooperative multitasking).

(25) Ειδικά για τη μονάδα Ε2, μελέτη μεθόδου και προκαταρκτικός σχεδιασμός απαιτήσεων υλικού/λογισμικού για τον έλεγχο της ταχύτητας του κινητήρα κοπής.

 

 

(3) Ενδείξεις με πινακίδα φωτεινών στιγμών LED 8Χ8 – Ε1 και Ε2

(31) Μελέτη απαιτήσεων και προκαταρκτικός σχεδιασμός λειτουργιών και μορφής των ενδείξεων, επιλογή και προσαρμογή κλήσεων βιβλιοθήκης, επιλογή μεθόδου υλοποίησης σε κώδικα, ανάπτυξη προγράμματος, εφαρμογή στη μονάδα Μ2, ολοκλήρωση.

(32) Προσαρμογή του κώδικα σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, διαμόρφωση κλάσεων, γενίκευση των λειτουργιών και ολοκλήρωση σε μορφή βιβλιοθήκης αντικειμένων. 

 

 

(4) Τέταρτος άξονας κίνησης - Ε2 μόνο

(41) Μελέτη των δυνατοτήτων της λύσης GRBL για τον έλεγχο του τέταρτου άξονα “Α”, εντοπισμός των κύριων παραγόντων περιορισμού σε τρεις άξονες, διαμόρφωση ενδεικτικών προτάσεων για μελλοντική ανάπτυξη λύσεων με τέσσερις άξονες.

(42) Δοκιμαστική προσαρμογή του περιβάλλοντος επικοινωνίας με το λογισμικό GRBL (controller, sender κλπ.) σε περιβάλλον Win ή Lnx, για το διαχωρισμό των εντολών του 4ου άξονα και την αποστολή σε πρόσθετη δομή Arduino/GRBL αφιερωμένη στον έλεγχο του άξονα Α.

 

 

(5) Ολοκλήρωση υλισμικού – Ε1 και Ε2

(51) Σχεδιασμός και κατασκευή βάσεων και εξαρτημάτων για τη μηχανική στήριξη των ηλεκτρονικών (ψηφιακών, ισχύος) στο εσωτερικό των προβλεπόμενων πινάκων, δομημένη τακτοποίηση και ταυτοποίηση των καλωδιώσεων, τεκμηρίωση των συνδέσεων.

13/11/2017 - 10:00

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος μπορούν να

18/01/2017 - 14:45

Ἡ ἐξέταση στὸ ἐργαστηριακὸ μέρος περιλαμβάνει παράδοση τῆς ἐκθεσης, ἐπίδειξη

09/11/2016 - 09:15

Κατά το τρέχον διδ.

16/02/2016 - 14:30

Πέμπτη 18/02, ώρα 0900, αίθουσα ΖΑ208

25/01/2016 - 09:30

Εξέταση στο εργαστηριακό μέρος (παρουσίαση κατασκευής): Παρασκευή 12 Φεβρουαρ

25/01/2016 - 09:30

Το συνημμένο αρχείο περιγράφει συνοπτικά την εξεταστέα ύλη και τη διαδικασία

11/11/2015 - 09:30

Κατά το τρέχον διδ.

Σελίδες

25/10/2012 (All day)

(Χειμερινό διδ. εξάμηνο 2012-2013) Συμπληρωματικές συνοπτικές σημειώσεις τού θεωρητικού μέρους του μαθήματος 1708 «Τεχνολογία CNC» σε μορφή αρχείων κειμένου τύπου .pdf περιορισμένου μεγέθους.

05/11/2014 - 17:30

2η Άσκηση Εργαστηρίου Τεχνολογίας CNC - 1708

29/10/2014 - 16:00

1η Άσκηση Εργαστηρίου Τεχνολογίας CNC - 1708

29/10/2014 - 13:00

Οδηγός Χρήσης του λογισμικού CNCsimulator

29/10/2014 - 12:00

Πρόγραμμα CncSimulator

06/01/2014 - 15:00

Τεχνολογία CNC (E): 7η Εργαστηριακή Άσκηση

03/12/2013 - 16:45

Τεχνολογία CNC (E): 5η και 6η Εργαστηριακή Άσκηση

17/11/2013 - 12:15

Τεχνολογία CNC (E): 3η και 4η Εργαστηριακή Άσκηση

16/11/2013 - 17:30

Θέματα και Ανάθεση Εργασιών

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν Δευτέρα 29/09 και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 02/10