Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 9 Νοέμβριος, 2016 - 09:15
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Κατά το τρέχον διδ. εξάμηνο, το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εκπόνηση ομαδικής εργασίας, όπως περιγράφεται στο συνημμένο.

Συνημμένο: 

25/01/2016 - 09:30

Το συνημμένο αρχείο περιγράφει συνοπτικά την εξεταστέα ύλη και τη διαδικασία

25/01/2016 - 09:30

Εξέταση στο εργαστηριακό μέρος (παρουσίαση κατασκευής): Παρασκευή 12 Φεβρουαρ

11/11/2015 - 09:30

Κατά το τρέχον διδ.

04/01/2015 - 10:15

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Τεχνολογία

19/10/2014 - 15:00

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματ

14/10/2014 - 02:00

Καλούνται οι φοιτητές του τμ.

Σελίδες