Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 9 Νοέμβριος, 2016 - 09:15
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Κατά το τρέχον διδ. εξάμηνο, το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εκπόνηση ομαδικής εργασίας, όπως περιγράφεται στο συνημμένο.

Συνημμένο: 

22/10/2012 - 10:30

Σύμφωνα μὲ τὸ προσρμοσμένο ὡρολόγιο πρόγραμμα, κατὰ τὸ χειμερινὸ ἑξάμηνο 2012

22/10/2012 - 10:30

Ἡ προγραμματισμένη παράδοση τοῦ θεωρητικοῦ μέρους του μαθήματος «Τεχνολογίες

06/03/2012 - 11:00

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CNC” ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤ

16/06/2011 - 10:30

Οι παρακάτω σπουδαστές απορρίπτονται λόγω απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα

Σελίδες