Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος, 2014 - 16:15
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Τεχνολογίας CNC θα ολοκληρωθεί ως εξής:

  • Συμπλήρωση των φύλλων έργου (ασκήσεις 01 έως και 07), εφόσον απαιτείται: Τετάρτη 15/01. Οι εργαστηριακές διατάξεις θα είναι διαθέσιμες στο διάστημα 15:00-19:00.
  • Τελική εξέταση: Τετάρτη 22/01. Η εξέταση είναι ατομική, διαρκεί 30 λεπτά, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του εργαστηρίου στις ώρες όπως έχουν κατανεμηθεί στα τμήματα ασκήσεων (Α,Β και Γ).
Συνημμένο: 

23/01/2014 - 16:30

Ενημερώνονται οι σπουδαστές του τμήματος Αυτοματισμού που παρακολουθούν το ερ

14/01/2014 - 15:30

Σύμφωνα με τα παραδοθέντα φύλλα έργου η συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις

08/01/2014 - 16:15

Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Τεχνο

20/11/2013 - 09:30

Οι σπουδαστές τού εργαστηριακού μέρους (τμήμα Γ) μπορούν να παρακολουθήσουν σ

17/11/2013 - 19:45

Τεχνολογία CNC (E): Τμήμα Γ - Θέματα και Ανάθεση Εργασιών.

16/11/2013 - 10:45

Η προγραμματισμένη παράδοση τού θεωρητικού μέρους τού μαθήματος την Τετάρτη 2

05/11/2013 - 18:15

Μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών στη Γραμματεία τού Τμ.

08/10/2013 - 13:30

Κατά το χειμερινό διδ.

Σελίδες