Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος, 2014 - 16:15
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Τεχνολογίας CNC θα ολοκληρωθεί ως εξής:

  • Συμπλήρωση των φύλλων έργου (ασκήσεις 01 έως και 07), εφόσον απαιτείται: Τετάρτη 15/01. Οι εργαστηριακές διατάξεις θα είναι διαθέσιμες στο διάστημα 15:00-19:00.
  • Τελική εξέταση: Τετάρτη 22/01. Η εξέταση είναι ατομική, διαρκεί 30 λεπτά, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του εργαστηρίου στις ώρες όπως έχουν κατανεμηθεί στα τμήματα ασκήσεων (Α,Β και Γ).
Συνημμένο: 

22/10/2012 - 10:30

Ἡ προγραμματισμένη παράδοση τοῦ θεωρητικοῦ μέρους του μαθήματος «Τεχνολογίες

22/10/2012 - 10:30

Σύμφωνα μὲ τὸ προσρμοσμένο ὡρολόγιο πρόγραμμα, κατὰ τὸ χειμερινὸ ἑξάμηνο 2012

06/03/2012 - 11:00

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CNC” ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤ

16/06/2011 - 10:30

Οι παρακάτω σπουδαστές απορρίπτονται λόγω απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα

Σελίδες