Ημερομηνία: 
Τρίτη, 5 Νοέμβριος, 2013 - 18:15
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών στη Γραμματεία τού Τμ. Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος τού μαθήματος 1708 Τεχνολογίες CNC κατανέμονται σε τμήματα για την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων ως ακολούθως:

Τμήμα Α1 Τετάρτη 15:00-16:00

Τμήμα Α2 Τετάρτη 16:00-17:00

Τμήμα Β1 Τετάρτη 17:00-18:00

Τμήμα Β2 Τετάρτη 18:00-19:00

Τμήμα Γ Τετάρτη 19:00-20:00

Σε περίπτωση αποχώρησης ή αμοιβαίας ανταλλαγής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη σχετική μεταβολή άμεσα, έτσι ώστε η σύνθεση των τμημάτων να οριστικοποιηθεί.

Συνημμένο: 

25/01/2016 - 09:30

Το συνημμένο αρχείο περιγράφει συνοπτικά την εξεταστέα ύλη και τη διαδικασία

25/01/2016 - 09:30

Εξέταση στο εργαστηριακό μέρος (παρουσίαση κατασκευής): Παρασκευή 12 Φεβρουαρ

11/11/2015 - 09:30

Κατά το τρέχον διδ.

04/01/2015 - 10:15

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Τεχνολογία

19/10/2014 - 15:00

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματ

14/10/2014 - 02:00

Καλούνται οι φοιτητές του τμ.

Σελίδες