Ημερομηνία: 
Τρίτη, 5 Νοέμβριος, 2013 - 18:15
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών στη Γραμματεία τού Τμ. Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος τού μαθήματος 1708 Τεχνολογίες CNC κατανέμονται σε τμήματα για την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων ως ακολούθως:

Τμήμα Α1 Τετάρτη 15:00-16:00

Τμήμα Α2 Τετάρτη 16:00-17:00

Τμήμα Β1 Τετάρτη 17:00-18:00

Τμήμα Β2 Τετάρτη 18:00-19:00

Τμήμα Γ Τετάρτη 19:00-20:00

Σε περίπτωση αποχώρησης ή αμοιβαίας ανταλλαγής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη σχετική μεταβολή άμεσα, έτσι ώστε η σύνθεση των τμημάτων να οριστικοποιηθεί.

Συνημμένο: 

23/01/2014 - 16:30

Ενημερώνονται οι σπουδαστές του τμήματος Αυτοματισμού που παρακολουθούν το ερ

14/01/2014 - 15:30

Σύμφωνα με τα παραδοθέντα φύλλα έργου η συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις

08/01/2014 - 16:15

Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Τεχνο

20/11/2013 - 09:30

Οι σπουδαστές τού εργαστηριακού μέρους (τμήμα Γ) μπορούν να παρακολουθήσουν σ

17/11/2013 - 19:45

Τεχνολογία CNC (E): Τμήμα Γ - Θέματα και Ανάθεση Εργασιών.

16/11/2013 - 10:45

Η προγραμματισμένη παράδοση τού θεωρητικού μέρους τού μαθήματος την Τετάρτη 2

05/11/2013 - 18:15

Μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών στη Γραμματεία τού Τμ.

08/10/2013 - 13:30

Κατά το χειμερινό διδ.

Σελίδες