Ημερομηνία: 
Τρίτη, 5 Νοέμβριος, 2013 - 18:15
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών στη Γραμματεία τού Τμ. Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος τού μαθήματος 1708 Τεχνολογίες CNC κατανέμονται σε τμήματα για την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων ως ακολούθως:

Τμήμα Α1 Τετάρτη 15:00-16:00

Τμήμα Α2 Τετάρτη 16:00-17:00

Τμήμα Β1 Τετάρτη 17:00-18:00

Τμήμα Β2 Τετάρτη 18:00-19:00

Τμήμα Γ Τετάρτη 19:00-20:00

Σε περίπτωση αποχώρησης ή αμοιβαίας ανταλλαγής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη σχετική μεταβολή άμεσα, έτσι ώστε η σύνθεση των τμημάτων να οριστικοποιηθεί.

Συνημμένο: 

22/10/2012 - 10:30

Ἡ προγραμματισμένη παράδοση τοῦ θεωρητικοῦ μέρους του μαθήματος «Τεχνολογίες

22/10/2012 - 10:30

Σύμφωνα μὲ τὸ προσρμοσμένο ὡρολόγιο πρόγραμμα, κατὰ τὸ χειμερινὸ ἑξάμηνο 2012

06/03/2012 - 11:00

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CNC” ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤ

16/06/2011 - 10:30

Οι παρακάτω σπουδαστές απορρίπτονται λόγω απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα

Σελίδες