Ημερομηνία: 
Τρίτη, 5 Νοέμβριος, 2013 - 18:15
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών στη Γραμματεία τού Τμ. Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος τού μαθήματος 1708 Τεχνολογίες CNC κατανέμονται σε τμήματα για την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων ως ακολούθως:

Τμήμα Α1 Τετάρτη 15:00-16:00

Τμήμα Α2 Τετάρτη 16:00-17:00

Τμήμα Β1 Τετάρτη 17:00-18:00

Τμήμα Β2 Τετάρτη 18:00-19:00

Τμήμα Γ Τετάρτη 19:00-20:00

Σε περίπτωση αποχώρησης ή αμοιβαίας ανταλλαγής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη σχετική μεταβολή άμεσα, έτσι ώστε η σύνθεση των τμημάτων να οριστικοποιηθεί.

Συνημμένο: 

14/06/2011 - 10:15

To εργαστηριακό μάθημα CNC (Άσκηση 8- Εξέταση-Παράδοση εξαμηνιαίων εργασιών)

02/05/2011 - 10:15

Ανακοίνωση μαθήματος

12/04/2011 - 15:15

Ανακοίνωση μαθήματος

03/04/2011 - 13:15

Ανακοίνωση μαθήματος

21/03/2011 - 12:15

Ανακοίνωση μαθήματος

15/03/2011 - 06:30

Εγγραφές εργαστηρίου Τεχνολογίες CNC για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτ

29/10/2010 - 18:30

Ηλεκτρονικές εγγραφές εργαστηρίου τεχνολογία CNC για το χειμερινό εξάμηνο του

Σελίδες