Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Ο στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου γνώσεων στον πτυχιούχο μηχανικό αυτοματισμού γύρω από την δομή και λειτουργία συστημάτων NC-CNC, συστήματα ελέγχου εργαλειομηχανών NC-CNC, τις μεθόδους και γλώσσες προγραμματισμού καθώς και τα ευέλικτα συστήματα παραγωγής και τις εφαρμογές.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την θεωρεία της τεχνολογίας NC-CNC και αναλύει σε βάθος την δομή και την λειτουργία των σύγχρονων εργαλειομηχανών οι οποίες συνεργάζονται και χειρίζονται μέσω εξειδικευμένου λογισμικού περιβάλλοντος από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι γλώσσες προγραμματισμού και ο τρόπος επικοινωνίας με την εκάστοτε εργαλειομηχανή αναπτύσσεται και υποστηρίζεται σε βάθος. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται πρακτική εφαρμογή όλων των ανωτέρω και επιπλέον ο σπουδαστής πραγματοποιεί εργαστηριακές κατασκευές τις οποίες σχεδιάζει και πραγματοποιεί στον χώρο του εργαστηρίου .

Βιβλιογραφία: 
  1. «CNC εργαλειομηχανές», Τζιαφέρης, Νικόλαος, εκδόσεις Ίων 1999, ISBN: 9604059769
  2. «Μηχανές αριθμητικού ελέγχου CNC», Krar, Steve, εκδόσεις Τζιόλα 1998, ISBN: 9607219279

25/01/2016 - 09:30

Εξέταση στο εργαστηριακό μέρος (παρουσίαση κατασκευής): Παρασκευή 12 Φεβρουαρ

25/01/2016 - 09:30

Το συνημμένο αρχείο περιγράφει συνοπτικά την εξεταστέα ύλη και τη διαδικασία

11/11/2015 - 09:30

Κατά το τρέχον διδ.

04/01/2015 - 10:15

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Τεχνολογία

19/10/2014 - 15:00

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματ

14/10/2014 - 02:00

Καλούνται οι φοιτητές του τμ.

Σελίδες