Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Ο στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου γνώσεων στον πτυχιούχο μηχανικό αυτοματισμού γύρω από την δομή και λειτουργία συστημάτων NC-CNC, συστήματα ελέγχου εργαλειομηχανών NC-CNC, τις μεθόδους και γλώσσες προγραμματισμού καθώς και τα ευέλικτα συστήματα παραγωγής και τις εφαρμογές.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την θεωρεία της τεχνολογίας NC-CNC και αναλύει σε βάθος την δομή και την λειτουργία των σύγχρονων εργαλειομηχανών οι οποίες συνεργάζονται και χειρίζονται μέσω εξειδικευμένου λογισμικού περιβάλλοντος από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι γλώσσες προγραμματισμού και ο τρόπος επικοινωνίας με την εκάστοτε εργαλειομηχανή αναπτύσσεται και υποστηρίζεται σε βάθος. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται πρακτική εφαρμογή όλων των ανωτέρω και επιπλέον ο σπουδαστής πραγματοποιεί εργαστηριακές κατασκευές τις οποίες σχεδιάζει και πραγματοποιεί στον χώρο του εργαστηρίου .

Βιβλιογραφία: 
  1. «CNC εργαλειομηχανές», Τζιαφέρης, Νικόλαος, εκδόσεις Ίων 1999, ISBN: 9604059769
  2. «Μηχανές αριθμητικού ελέγχου CNC», Krar, Steve, εκδόσεις Τζιόλα 1998, ISBN: 9607219279

23/01/2014 - 16:30

Ενημερώνονται οι σπουδαστές του τμήματος Αυτοματισμού που παρακολουθούν το ερ

14/01/2014 - 15:30

Σύμφωνα με τα παραδοθέντα φύλλα έργου η συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις

08/01/2014 - 16:15

Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Τεχνο

20/11/2013 - 09:30

Οι σπουδαστές τού εργαστηριακού μέρους (τμήμα Γ) μπορούν να παρακολουθήσουν σ

17/11/2013 - 19:45

Τεχνολογία CNC (E): Τμήμα Γ - Θέματα και Ανάθεση Εργασιών.

16/11/2013 - 10:45

Η προγραμματισμένη παράδοση τού θεωρητικού μέρους τού μαθήματος την Τετάρτη 2

05/11/2013 - 18:15

Μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών στη Γραμματεία τού Τμ.

08/10/2013 - 13:30

Κατά το χειμερινό διδ.

Σελίδες