Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Ο στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου γνώσεων στον πτυχιούχο μηχανικό αυτοματισμού γύρω από την δομή και λειτουργία συστημάτων NC-CNC, συστήματα ελέγχου εργαλειομηχανών NC-CNC, τις μεθόδους και γλώσσες προγραμματισμού καθώς και τα ευέλικτα συστήματα παραγωγής και τις εφαρμογές.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την θεωρεία της τεχνολογίας NC-CNC και αναλύει σε βάθος την δομή και την λειτουργία των σύγχρονων εργαλειομηχανών οι οποίες συνεργάζονται και χειρίζονται μέσω εξειδικευμένου λογισμικού περιβάλλοντος από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι γλώσσες προγραμματισμού και ο τρόπος επικοινωνίας με την εκάστοτε εργαλειομηχανή αναπτύσσεται και υποστηρίζεται σε βάθος. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται πρακτική εφαρμογή όλων των ανωτέρω και επιπλέον ο σπουδαστής πραγματοποιεί εργαστηριακές κατασκευές τις οποίες σχεδιάζει και πραγματοποιεί στον χώρο του εργαστηρίου .

Βιβλιογραφία: 
  1. «CNC εργαλειομηχανές», Τζιαφέρης, Νικόλαος, εκδόσεις Ίων 1999, ISBN: 9604059769
  2. «Μηχανές αριθμητικού ελέγχου CNC», Krar, Steve, εκδόσεις Τζιόλα 1998, ISBN: 9607219279

22/10/2012 - 10:30

Ἡ προγραμματισμένη παράδοση τοῦ θεωρητικοῦ μέρους του μαθήματος «Τεχνολογίες

22/10/2012 - 10:30

Σύμφωνα μὲ τὸ προσρμοσμένο ὡρολόγιο πρόγραμμα, κατὰ τὸ χειμερινὸ ἑξάμηνο 2012

06/03/2012 - 11:00

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CNC” ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤ

16/06/2011 - 10:30

Οι παρακάτω σπουδαστές απορρίπτονται λόγω απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα

Σελίδες