Ημερομηνία: 
Κυριακή, 22 Οκτώβριος, 2017 - 13:15
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

Αύριο 23/10/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί η θεωρία στο μάθημα Τηλεματικές Εφαρμογές
θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωση

09/09/2018 - 10:45

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Τηλεματικών Εφαρμογών θα γίνει την Παρ

11/02/2018 - 21:15

Μπορείτε να κατεβάσετε τη βαθμολογία των τηλεματικών Θεωρίας και Εργαστηρίου

01/02/2018 - 17:45

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Τηλεματικές Εφαρμογές θα γίνει

10/11/2017 - 08:30

Στης 13/11/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα Θεωρίας τηλεματικές λόγο

24/10/2017 - 11:30

Οι εργασίες που σας ανατέθηκαν (σε όσους έστειλαν email ) θα παρουσιαστούν κα

22/10/2017 - 13:15

Αύριο 23/10/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί η θεωρία στο μάθημα Τηλεματικές Εφαρμ

06/02/2017 - 20:30

Erg Α.Μ. Βαθμός 42807  7 41682      44276  8

18/01/2017 - 00:45

Υπενθύμιση η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει κανονικά στην ώρα που είναι το

01/07/2016 - 12:30

Ιούνιος 2016 Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ 40627  2,5 39815  3

Σελίδες