Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος, 2017 - 20:30
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Erg
Α.Μ. Βαθμός
42807  7
41682     
44276  8
41878     
44733  1
44559     
42833     
40222     
44270  10
40845  10
44435  8
37040     
44623     
44292  10
41675  7
39180  7
42149     
44247  1
39918     
44259  7
41195  10
40704  7
36734  8
41512     
41891     
42159  10
41667  8
40302  1
44741     
44275  5
41684  10
44250  9
40215     
43946  7
44252  7
43046  8
42798  9
41868  6
38667     
44514     
41870     
41697     
42317  6
44312  5

09/09/2018 - 10:45

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Τηλεματικών Εφαρμογών θα γίνει την Παρ

11/02/2018 - 21:15

Μπορείτε να κατεβάσετε τη βαθμολογία των τηλεματικών Θεωρίας και Εργαστηρίου

01/02/2018 - 17:45

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Τηλεματικές Εφαρμογές θα γίνει

10/11/2017 - 08:30

Στης 13/11/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα Θεωρίας τηλεματικές λόγο

24/10/2017 - 11:30

Οι εργασίες που σας ανατέθηκαν (σε όσους έστειλαν email ) θα παρουσιαστούν κα

22/10/2017 - 13:15

Αύριο 23/10/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί η θεωρία στο μάθημα Τηλεματικές Εφαρμ

06/02/2017 - 20:30

Erg Α.Μ. Βαθμός 42807  7 41682      44276  8

18/01/2017 - 00:45

Υπενθύμιση η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει κανονικά στην ώρα που είναι το

01/07/2016 - 12:30

Ιούνιος 2016 Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ 40627  2,5 39815  3

Σελίδες