Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων στους σπουδαστές σχετικά με τις Ηλεκτρικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις. Οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν τον πτυχιούχο στην κατανόηση της λειτουργίας και χρήσης των Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, των υλικών που χρησιμοποιούνται, καθώς και στην σχεδίαση τους αλλά και σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Πυρασφάλειας και RFID.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Εξέλιξη και Εφαρμογή Διατάξεων Λειτουργίας και Έλεγχου Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων ( Μεταλλικοί Αγωγοί, Ηλεκτρικές Αντιστάσεις), Λειτουργικά κυκλώματα διατάξεων (Εφαρμοσμένες διατάξεις στον Κλασσικό Αυτοματισμό, Ηλεκτρικοί Κινητήρες, Ασύγχρονοι Τριφασικοί Κινητήρες - Μέθοδοι εκκίνησης, Σύγχρονοι Τριφασικοί Κινητήρες - Ρύθμιση Ταχύτητας και Πέδηση, Ηλεκτρικοί Μετατροπείς, Βηματικοί Κινητήρες, Τεχνολογία Ηλεκτρονόμων, Θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Πυροπροστασία, Ανίχνευση Αερίου (Gas Detection), Πυρανίχνευση (Fire Detection), Συναγερμός και εκκένωση, Αυτόματη κατάσβεση).

Βιβλιογραφία: 

1. Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μπιτζιώνης Β., Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2011.
2. Ηλεκτρικές μηχανές- Θεωρία, λειτουργία, εφαρμογές, ρυθμίσεις και έλεγχος, Charles Ι. Hubert, Εκδόσεις Ίων, 2008.
3. Σύγχρονες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κίνηση-Αυτοματισμός, Μπιτζιωνης Β.
4. E.K. Σερβετά, Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά 1996.
5. Δ.Φ. Ρήγα , Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί 1990.
6. Ν.Α. Μυλωνόπουλου , Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κινήσεως και Κανονισμοί Κατασκευής αυτών 1977. 32
7. Σπυρίδωνος Ν. Βασιλακοπούλου «Ηλεκτρικές Μηχανές», Εκδόσεων Ιδρύματος Ευγενίδου, Αθήνα 1986.
8. Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων, X. Παπακωνσταντίνου, «Ι2Ν».
9. http://www.rfidjournal.com/article/articleview/1338/1/129/
http://www.rfidtec.co.za/index.asp?m=1
http://www.idtechex.com/products/en/articles/00000042.asp
http://www.lavalink.com/fileadmin/newsletters/link_06.04.pdf
http://www.rfida.com/rfidgallery.htm
http://www.webopedia.com/TERM/R/RFID.html

15/09/2018 - 11:45

Βαθμολογία θεωρίας Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018.

19/06/2018 - 13:00

Καλούνται οι σπουδαστές που έχουν σε εκκρεμότητα το Εργαστήριο Βιομηχανικών Ε

15/06/2018 - 21:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

17/02/2018 - 23:30

Αποτελέσματα Εργαστηρίου Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων για το Χειμερινό Εξάμηνο

01/02/2018 - 18:15

Καλούνται οι σπουδαστές που παρακολούθησαν το Εργαστήριο των Βιομηχανικών Εγκ

01/02/2018 - 17:15

Βαθμολογία Εργαστηρίου Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων χειμερινού Εξαμήνου 2017-18

01/02/2018 - 17:15

Βαθμολογία Θεωρίας Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων χειμερινού εξαμήνου 2017-18

14/01/2018 - 22:30

Λόγο της απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στις 15/01/2018 αναβάλλεται η π

27/12/2017 - 19:00

Εξεταστέα ύλη θεωρίας Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

19/12/2017 - 19:00

Καλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν το Εργαστήριο των Βιομηχανικών Εγκα

Σελίδες

19/11/2017 - 20:45

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ RFID ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

09/01/2017 - 21:30

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΩΡΙΑΣ)

15/10/2017 - 12:30

Σημειώσεις Εργαστηρίου Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Οι εγγραφές για τη συμμετοχή στην επαναληπτική εξέταση για το εργαστήριο των Βιομη