Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων στους σπουδαστές σχετικά με τις Ηλεκτρικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις. Οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν τον πτυχιούχο στην κατανόηση της λειτουργίας και χρήσης των Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, των υλικών που χρησιμοποιούνται, καθώς και στην σχεδίαση τους αλλά και σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Πυρασφάλειας και RFID.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Εξέλιξη και Εφαρμογή Διατάξεων Λειτουργίας και Έλεγχου Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων ( Μεταλλικοί Αγωγοί, Ηλεκτρικές Αντιστάσεις), Λειτουργικά κυκλώματα διατάξεων (Εφαρμοσμένες διατάξεις στον Κλασσικό Αυτοματισμό, Ηλεκτρικοί Κινητήρες, Ασύγχρονοι Τριφασικοί Κινητήρες - Μέθοδοι εκκίνησης, Σύγχρονοι Τριφασικοί Κινητήρες - Ρύθμιση Ταχύτητας και Πέδηση, Ηλεκτρικοί Μετατροπείς, Βηματικοί Κινητήρες, Τεχνολογία Ηλεκτρονόμων, Θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Πυροπροστασία, Ανίχνευση Αερίου (Gas Detection), Πυρανίχνευση (Fire Detection), Συναγερμός και εκκένωση, Αυτόματη κατάσβεση).

Βιβλιογραφία: 

1. Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μπιτζιώνης Β., Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2011.
2. Ηλεκτρικές μηχανές- Θεωρία, λειτουργία, εφαρμογές, ρυθμίσεις και έλεγχος, Charles Ι. Hubert, Εκδόσεις Ίων, 2008.
3. Σύγχρονες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κίνηση-Αυτοματισμός, Μπιτζιωνης Β.
4. E.K. Σερβετά, Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά 1996.
5. Δ.Φ. Ρήγα , Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί 1990.
6. Ν.Α. Μυλωνόπουλου , Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κινήσεως και Κανονισμοί Κατασκευής αυτών 1977. 32
7. Σπυρίδωνος Ν. Βασιλακοπούλου «Ηλεκτρικές Μηχανές», Εκδόσεων Ιδρύματος Ευγενίδου, Αθήνα 1986.
8. Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων, X. Παπακωνσταντίνου, «Ι2Ν».
9. http://www.rfidjournal.com/article/articleview/1338/1/129/
http://www.rfidtec.co.za/index.asp?m=1
http://www.idtechex.com/products/en/articles/00000042.asp
http://www.lavalink.com/fileadmin/newsletters/link_06.04.pdf
http://www.rfida.com/rfidgallery.htm
http://www.webopedia.com/TERM/R/RFID.html

19/02/2017 - 22:15

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΩΡΙΑΣ)

10/02/2017 - 21:15

Όσοι σπουδαστές επιθυμούν διευκρινήσεις για τη βαθμολογία τους, μπορούν να πρ

10/01/2017 - 10:15

Λόγω των καιρικών συνθηκών σήμερα (10/01/2017) το μάθημα των Βιομηχανικών Εγκ

09/01/2017 - 17:30

Καλούνται οι σπουδαστές του εργαστηρίου των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων να προ

22/12/2016 - 18:00

Οι σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει το Εργαστήριο των Βιομηχανικών Εγκατασ

02/12/2016 - 22:45

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που είναι επί πτυχίο και έχουν σε εκκρεμότητα το

13/10/2016 - 19:00

Καλούνται οι σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Εργαστήριο των Βι

06/07/2016 - 17:45

Σας ενημερώνουμε ότι συνημμένα θα βρείτε τις βαθμολογίες του μαθήματος.

07/03/2016 - 18:00

Καλούνται οι σπουδαστές που είναι από 8 εξάμηνο και πάνω (και έχουν το δικαίω

Σελίδες

09/01/2017 - 21:30

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΩΡΙΑΣ)

09/01/2017 - 21:30

Εξεταστέα Ύλη Θεωρίας Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

19/03/2012 - 16:30

Το αρχείο είναι συμπιεσμένο σε μορφή .rar

Οι εγγραφές για τη συμμετοχή στην επαναληπτική εξέταση για το εργαστήριο των Βιομη