Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 30 Μάιος, 2012 - 10:15
Ελληνικά
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Καλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστήριο των Βιομηχανικών Ελεγκτών κατά το εαρινό εξάμηνο 2012 στα τμήματα της Δευτέρας, να προσέλθουν για αναπλήρωση εργαστηρίου την Τετάρτη στις 06/06/2012.

Συνημμένο: 

17/09/2010 - 15:00

Καλούνται οι σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο των Βι

26/02/2010 - 13:15

Καλούνται οι σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο των Βι

Σελίδες