Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 28 Ιανουάριος, 2015 - 23:00
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Η επαναληπτική εξέταση στο εργαστήριο του μαθήματος "Υδραυλικά Πνευματικά ΣΑΕ" θα πραγματοποιηθεί την:

ΤΡΙΤΗ 17/02/2015

ΩΡΑ 11:00-12:00

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ021

Τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θα γίνει και η τελική εξέταση όσων φοιτητών έχουν σε εκκρεμότητα τις εξαμηνιαίες εργασίες του μαθήματος.

09/10/2015 - 10:00

Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το Εργαστήριο για το τρέχον

22/05/2015 - 13:15

Καλούνται οι φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίο να προσέλθουν για εξαμηνιαία

10/01/2015 - 17:45

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μα

04/01/2015 - 10:45

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματ

29/11/2014 - 10:45

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "

08/11/2014 - 00:45

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το θεωρητικό μέρος του μαθήματος

03/11/2014 - 11:30

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργ.

19/10/2014 - 14:30

1) Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

Σελίδες