Ημερομηνία: 
Σάββατο, 10 Ιανουάριος, 2015 - 17:45
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ" να προσέλθουν για αναπλήρωση των εργαστηριακών μαθημάτων που οφείλουν (ή να παραδώσουν το/α φύλλο/α εργασίας στην περίπτωση που έχουν ήδη αναπληρώσει) την Τρίτη 13/1/2015 ώρα 10:00 π.μ.

Χαράλαμπος Σάμης 41669
Γιάννης Σοφιανός 42805
Γεράσιμος Σταμπέλος 42984
Αγγελική Τάκαρη 41279
Δημήτριος Κριτσόβας 41680
Ειρήνη Λαγκαδιανού 43514
Σωτήριος Μπερής 41880
Μιλτιάδης Σύψας 44678
Κωνσταντίνος Καρπούζος 44638
Ιάσωνας Κατριμουστάκης 44705
Κωνσταντίνος Μπατσακούτσας 40912
Νικόλαος Τελούδης 44592

 

09/10/2015 - 10:00

Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το Εργαστήριο για το τρέχον

22/05/2015 - 13:15

Καλούνται οι φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίο να προσέλθουν για εξαμηνιαία

10/01/2015 - 17:45

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μα

04/01/2015 - 10:45

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματ

29/11/2014 - 10:45

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "

08/11/2014 - 00:45

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το θεωρητικό μέρος του μαθήματος

03/11/2014 - 11:30

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργ.

19/10/2014 - 14:30

1) Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

Σελίδες