Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 8 Ιανουάριος, 2018 - 23:15
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Υδραυλικά Πνευματικά ΣΑΕ" ότι την:

Παρασκευή 19/01/18
Ώρα: 13.00 - 15.00
Αίθουσες: ΖΑ006-007 & ΖΑ008-009

θα πραγματοποιηθεί η τελική γραπτή εξέταση του εργαστηρίου. Στην εξέταση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εργαστηριακό μέρος κατά την διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται αυστηρά η χρήση σημειώσεων, φορητών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων κλπ.

Προτείνεται οι φοιτητές να φέρουν μαζί τους μολύβι, γόμα και χάρακα.

09/10/2015 - 10:00

Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το Εργαστήριο για το τρέχον

22/05/2015 - 13:15

Καλούνται οι φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίο να προσέλθουν για εξαμηνιαία

10/01/2015 - 17:45

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μα

04/01/2015 - 10:45

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματ

29/11/2014 - 10:45

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "

08/11/2014 - 00:45

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το θεωρητικό μέρος του μαθήματος

03/11/2014 - 11:30

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργ.

19/10/2014 - 14:30

1) Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

Σελίδες