Ημερομηνία: 
Σάββατο, 8 Νοέμβριος, 2014 - 00:45
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το θεωρητικό μέρος του μαθήματος κατά το τρέχον εξάμηνο, ότι έχει προγραμματιστεί γραπτή ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ, την:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21/11/2014

Ώρα 11:00

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα που παραδίδονται οι διαλέξεις του μαθήματος. Υπενθυμίζεται ότι οι εξεταζόμενοι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα σημειώσεις, βιβλία, βοηθήματα κ.α.

Μιχάλης Παπουτσιδάκης

Επίκουρος Καθηγητής

Συνημμένο: 

09/10/2015 - 10:00

Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το Εργαστήριο για το τρέχον

22/05/2015 - 13:15

Καλούνται οι φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίο να προσέλθουν για εξαμηνιαία

10/01/2015 - 17:45

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μα

04/01/2015 - 10:45

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματ

29/11/2014 - 10:45

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "

08/11/2014 - 00:45

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το θεωρητικό μέρος του μαθήματος

03/11/2014 - 11:30

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργ.

19/10/2014 - 14:30

1) Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

Σελίδες