Σύμφωνα με την Πράξη 11/6.11.2015 της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Τ.:

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ηλεκτροτεχνία Ι που έχει προστεθεί στο ΠΠΣ δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν μόνο όσοι σπουδαστές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το θεωρητικό μέρος του μαθήματος Ηλεκτροτεχνία Ι μέχρι και την ολοκλήρωση του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 καθώς και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ηλεκτροτεχνία ΙΙ.