Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. βρίσκεται στο Κτήριο Ζ του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 

(Γραφείο:ΖΑ 207).

Για υποβολή αιτήσεων, έκδοση βεβαιώσεων και εξυπηρέτηση σπουδαστών 

η Γραμματεία δέχεται από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ των ωρών 1200 έως 1400.

Η έκδοση βεβαιώσεων γίνεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης (στη γραμματεία του τμήματος ή στην ηλεκτρονική γραμματεία) εντός μίας εργάσιμης ημέρας.

Η διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω ΚΕΠ.

 

Προϊστάμενος Γραμματείας:      Ντόντος Κωνσταντίνος        +30 210 538 1219

Διοικητικό Προσωπικό:             Βρυζίδης Ιωάννης               +30 210 538 1349

                                                     Συμεωνάκη Ελένη                +30 210 538 1311

 

Ταχ. Διεύθυνση: Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω.

 Fax: 210 538 1501

E-mail: depauto@teipir.gr

 

 

Σειρά εμφάνισης: 
1.00