Με Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., από 1/1/2016 προκειμένου οι σπουδαστές να καταθέσουν και να εξεταστούν στην πτυχιακή τους εργασία θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το αντίστοιχο σεμινάριο με οδηγίες συγγραφής και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας. Το σεμινάριο θα πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και οι ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του θα ανακοινώνονται στο site του τμήματος.
 
Επίσης η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει την δήλωση συγγραφέα πτυχιακής εργασίας την οποία μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή word εδώ.
 
Υπενθυμίζουμε τέλος ότι για την ολοκλήρωση τη διαδικασίας απόκτησης του τίτλου σπουδών , θα πρέπει αμέσως μετά τη θετική βαθμολόγηση της πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας να κατατίθεται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ κατά την καταχώρηση της Πτυχιακής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Α.Ε.Ι. Πειραια Τ.Τ. θα πρέπει:
 
  • Η εισαγωγή των στοιχείων να είναι πάντα με μικρά γράμματα. (Όχι κεφαλαία).
  • Να αναφέρονται, εκτός από τον υπεύθυνο καθηγητή, τα ονόματα των δύο εξεταστών.
  • Ο τίτλος της πτυχιακής που αναφέρεται στο pdf αρχείο να είναι οπωσδήποτε ίδιος με τον τίτλο κατάθεσης στο ιδρυματικό αποθετήριο.
  • Να προσθέσετε στην Τρίτη σελίδα της Πτυχιακής Εργασίας  υπογεγραμμένη την δήλωση συγγραφέα (λογοκλοπής)