Εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου PDF και να εκτυπώσετε τις Οδηγίες για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης.
Οδηγίες παρέχονται επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr/Video.aspx