Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα, εκ των οποίων 7 περιλαμβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, φροντιστηρίων και σεμιναρίων, καθώς και εκπόνηση εργασιών και μελετών και τέλος εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Το 8ο εξάμηνο περιλαμβάνει Πρακτική Άσκηση σε χώρους επαγγελματικής απασχόλησης.

Σειρά εμφάνισης: 
1.00