Συνημμένα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις της Συνέλευσης Τμήματος (ΠΡΑΞΗ 18/3.10.2013) όσον αφορά Ρυθμίσεις προς Διευκόλυνση των Σπουδαστών σε σχέση με το τροποποιημένο (νέο) Πρόγραμμα Σπουδών, που ισχύει από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014.