Ημέρες, ώρες & αίθουσες διδασκαλίας: 
 • Δευτέρα 09:00-12:00 Αιθ. ΖΑ008-009 Προχ. ΣΑΕ  {Χειμερινό} - 13:00-19:00 ΣΑΕ Ι (Ε)
 • Τρίτη 09:00-12:00 09:00-12:00 ΖΑ008-009, Σ.Α.Ε Ι (Θ)  {Χειμερινό}
 • Τετάρτη 09:00-12:00 ΖΑ008-009, Σ.Α.Ε Ι (Θ) {Χειμερινό}
Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 

Τετάρτη 12:00 – 14:00, γρ. ΖΑ103

Σπουδές:
 
 • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κομπιένης (Université de Technologie de Compiègne - Γαλλία) στον Αυτόματο Έλεγχο Συστημάτων (τμήμα Πληροφορικής, 11.1999).
  • Θέμα διατριβής: «Προσαρμοστικός Έλεγχος Γραμμικών Συστημάτων με Σταθερές ή Χρονικά Μεταβαλλόμενες Παραμέτρους». Εφαρμογή στην εξομοίωση παραγωγής ατμού σε πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Διατριβή χρηματοδοτούμενη καθ’όλη τη διάρκειά της (10.1996 – 11.1999) από το γαλλικό Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας (MENRT).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (DEA Diplôme d’Etudes Approfondies) Πανεπιστημίου Κομπιένης στον Έλεγχο Συστημάτων (τμήμα Πληροφορικής, 09.1996).
  • Θέμα μεταπτυχιακής διατριβής: «Αναγνώριση και Έλεγχος Γραμμικών Συστημάτων με ταυτόχρονη Αποφυγή Ενικοτήτων στον Νόμο Ελέγχου».
 • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 02.1995).
  • Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Μοντελοποίηση και Αναγνώριση Γραμμικών Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου υπό Στοχαστική Φόρτιση».

 

********************************************************************************************************

ENGLISH

********************************************************************************************************

EDUCATION

 • PhD in Automatic Control, Department of Information Science, Université de Technologie de Compiègne, France, November 1999.

PhD Thesis: Adaptive Control of Linear Systems with Constant and Slowly Time Varying Parameters (in French).

Advisor: Dr. R. Lozano-Leal, CNRS Research Director.

 • DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) in System Control, Department of Information Science, Université de Technologie de Compiègne, France, September 1996.

DEA Thesis: Identification and Control of Linear Systems Avoiding Singularities in the Control Law (in French).

Advisor: Dr. R. Lozano-Leal, CNRS Research Director.

 • Mechanical Engineering Degree, Department of Mechanical Engineering & Aeronautics, University of Patras, Greece, February 1995.

Final undergraduate project: Modeling and Identification of Continuous-time Linear Systems under Stochastic Excitation.

Advisor: Professor S.D. Fassois.

Προϋπηρεσια:
 
 • Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε, ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ, γνωστικό αντικείμενο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ) - Μοντελοποίηση & Προσομοίωση, Φεβρουάριος 2010 κ.ε.
 • Συνεργάτης Ερευνητής, Εργαστήριο Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων και Αυτοματισμού (Σ.Μ.Σ.Α), Τμήμα Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μάρτιος 2003 κ.ε.
 • Επιστημονικός - Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, Τ.Ε.Ι Λαμίας, Σεπτέμβριος 2006 - Φεβρουάριος 2010.
 • Συνεργάτης Ερευνητής, Εργαστήριο HEUDIASYC UMR 6599- Centre National de la Recherche Scientifique (Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας), Compiègne, Γαλλία, Μάρτιος 2002 - Φεβρουάριος 2003.

 

********************************************************************************************************

ENGLISH

********************************************************************************************************

COURSES TAUGHT

I. Postgraduate

 • Analysis of Technologically Advanced Applications, MSc programme “Automation in Production and Services”, Department of Automation Engineering, Piraeus University of Applied Sciences, fall, 2014-today.
 • Introduction to Automation Technology, MSc programme “New Technologies for Shipping and Transport”, Department of Automation Engineering, Piraeus University of Applied Sciences and Department of Shipping, Trade and Transportation University of the Aegean, fall, 2015-today.

 

      IΙ. Undergraduate

 • Systems and Control Part Ι & Part II, Department of Automation Engineering, Piraeus University of Applied Sciences, Greece, February 2010- present.
 • Automatic Control Seminar, Department of Automation Engineering, Piraeus University of Applied Sciences, Greece, October 2012- present.
 • Digital Control, Department of Automation, Department of Automation Engineering, Piraeus University of Applied Sciences, Greece, September 2010- June 2013.
 • Introduction to Automatic Control, Department of Electrical Engineering, Τ.Ε.Ι of Lamia, Greece, September 2008- February 2010.
 • Advanced Topics on Automatic Control, Department of Electrical Engineering, Τ.Ε.Ι of Lamia, Greece, September 2008- February 2010.
 • Industrial Automation– Programmable Logic Controllers (PLC), Department of Electrical Engineering, Τ.Ε.Ι of Lamia, Greece, September 2006- May 2008.
Ξένες Γλώσσες:
 •  Γαλλικά: Άριστα || French: Excellent (Education Language)
 •  Αγγλικά: Πολύ καλά || English: Very good
 •  Γερμανικά: Ικανοποιητικό επίπεδο (κατανόηση κειμένων) || German: Elementary
Γλώσσες Προγραμματισμού:
 •  MATLAB(R), MS ΑCCESS(R) (στοιχεία SQL), LATEX, Windows(R) Applications (Word, Excel, PowerPoint, etc), use of DOS, UNIX, PLC SIEMENS LOGO! v.3, v.4
Διακρίσεις:
 

• Μέλος του Institute of Electrical & Electronics Engineers/Greece Section.
• Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
• Ονομαστική αναφορά στο βιογραφικό λεξικό Who-is-Who in the World(R)- Edition 2010.
• Υπότροφος του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας για την εκπόνηση του διδακτορικού διπλώματος, Νοέμβριος 1996- Οκτώβριος 1999.
• Υπότροφος του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας για την εκπόνηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, Οκτώβριος 1995- Σεπτέμβριος 1996.
• Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην Εθνική Σχολή Μηχανικών του Σαιντ Ετιέν (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint Etienne - E.N.I.S.E), Γαλλία, Φεβρουάριος– Ιούνιος 1994.

********************************************************************************************************
ENGLISH
********************************************************************************************************
MEMBERSHIPS – HONORS - FELLOWSHIPS

• Member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers- IEEE/ Greece Section.
• Member of the Technical Chamber of Greece.
• Cited in Who-is-Who in the World(R)- Edition 2010.
• PhD supported by fellowship from French Ministry of Research and Education, November 1996- October 1999.
• DEA supported by fellowship from French Ministry of Research and Education, October 1995- September 1996.
• Graduate project supported by State Scholarships Foundation (Ι.Κ.Υ) and conducted at the Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint Etienne- E.N.I.S.E, France, February- June 1994.

Ερευνητικά Προγράμματα:
 

I. Ερευνητικά Προγράμματα
• ARRAINA (Advanced Research Initiatives for Nutrition & Aquaculture): Μεθοδολογία διατροφής ψαριών ιχθυοκαλλιεργειών και καινοτόμος αξιολόγηση κατάστασης- ιδιοτήτων των σχετικών αλιευμάτων μέσω στοχαστικών μεθοδολογιών διάγνωσης υγείας συστημάτων (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Π1, δημοσιεύσεις J2, Ο1).
Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετοχή ως εξωτερικός συνεργάτης-ερευνητής (third party), 2012-2016.
• NANO.GEO.S.CA.PHO.L (Synthesis and Characterization of New Nanostructured Geopolymers & Calcium Phosphate Based Biocements & Implants): Σύνθεση νέων οστικών τσιμέντων από νανοδομημένα βιοϋλικά για ιατρικά εμφυτεύματα και μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων αυτών με στοχαστικές μη-καταστροφικές διαγνωστικές μεθόδους.
Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ενίσχυσης ερευνητικών δράσεων ΘΑΛΗΣ, συμμετοχή ως εξωτερικός συνεργάτης-ερευνητής, 2012-2015.
• Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών από Ν.Π.Δ.Δ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (κωδ. 80127): Σύστημα γεωργίας ακριβείας με χρήση ασύρματα μεταδιδόμενων δεδομένων και στοχαστικές μέθοδοι ανάλυσης αυτών για στατιστική λήψη αποφάσεων.
Χρηματοδότηση από Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ιανουάριος- Οκτώβριος 2011.
• 4DCo-GC (4Dimension Contract Guidance and Control): Ανάπτυξη μεθόδων καθοδήγησης και προηγμένου ελέγχου για αεροπορικά συστήματα τετραδιάστατης τροχιάς (3-διάστατος χώρος και χρόνος) (δημοσίευση J1, C2).
Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβλέπων εξωτερικός ερευνητής, Νοέμβριος 2010-2013.
• IFATS (Innovative Future Air Transport System): Μελέτη αεροπορικών συστημάτων επόμενης γενιάς με αυτόνομα (χωρίς πιλότο) αεροσκάφη και αυτοματοποιημένα αεροδρόμια. Σχεδιασμός, εξομοίωση και δοκιμή νέων μεθόδων για παρακολούθηση υγιούς λειτουργίας (health monitoring) και μη-γραμμικό στοχαστικό έλεγχο πορείας αεροχημάτων (δημοσιεύσεις J6, J8, J9, J-INV.5, C7, C8 και C10-C13) καθώς και ανίχνευσης επικινδύνων καταστάσεων κατά την πτήση αυτόνομου αεροσκάφους IFATS (δημοσίευση J10).
Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιούλιος 2004 – Δεκέμβριος 2006.
• ADFCS II (Affordable Digital Flight Control Systems for Small Commercial Aircraft): Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συστημάτων για εξελιγμένο έλεγχο, αυτόματη διάγνωση βλαβών και εντοπισμό-αποφυγή επικίνδυνων συνθηκών κατά την πτήση μικρού αεροσκάφους. Σχεδιασμός και εξομοίωση αλγορίθμων για την ανίχνευση επικίνδυνης συμπεριφοράς αεροσκάφους προκαλούμενης από μη επιτρεπτές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του αεροσκάφους και των χειρισμών του πιλότου (δημοσιεύσεις J10 και C14).
Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μάρτιος- Δεκέμβριος 2003.
• NACO 2 (Non-linear & Adaptive CΟntrol 2): Ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Φορέων με σκοπό την πρόταση νέων μεθόδων μη-γραμμικού ελέγχου και την μελέτη και προσαρμογή τους σε βιομηχανικές και αεροναυτικές εφαρμογές. Πρόταση νέου αλγορίθμου για τον έλεγχο του ανεστραμμένου εκκρεμούς (μηχανικό ανάλογο πυραύλων και αεροχημάτων V-TOL- δημοσίευση C15), μελέτη του βιομηχανικού προβλήματος ελέγχου δύναμης ρομποτικού βραχίονα κατά την επαφή του άκρου του με την επιφάνεια προς κατεργασία (δημοσιεύσεις J11, C16).
Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μάρτιος 2002- Φεβρουάριος 2003.

II. Εκπαιδευτικά Προγράμματα
• Ανάπτυξη δύο μαθημάτων κατηγορίας Α+ (ΣΑΕ Ι - ΣΑΕ ΙΙ, Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε) στα πλαίσια του ΠΕ «Δ1: Υποστήριξη Ανάπτυξης Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων»,
Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΣΠΑ 2007 – 2013_ΥΠΟΕΡΓΟ 01_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ_MIS 380196, 05 Δεκεμβρίου 2014-31 Αυγούστου 2015.

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Μνημόνιο ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ ΤΕΙ Πειραιά (υπεύθυνος Δ. Δημογιαννόπουλος, Επ. Καθηγητής Τμ. Αυτοματισμού) και ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών- υπεύθυνος Κ. Γρηγοράκης, Ερευνητής Β’ Βαθμίδας).
Ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης ιδιοτήτων ποιότητας και φρεσκότητας ψαριών με χρήση καινοτόμων αυτοματοποιημένων τεχνικών διάγνωσης κατάστασης συστημάτων, Δεκέμβριος 2010- Νοέμβριος 2015.

***********************************************************************************
ENGLISH
***********************************************************************************
RESEARCH PROJECTS & RESULTS

I. Research Projects
• ARRAINA (Advanced Research Initiatives for Nutrition & Aquaculture): Definition of sustainable nutrition methods in aquaculture, innovative evaluation of freshness, quality and dietary characteristics of the resulting fish products via stochastic methods for system condition diagnosis (Patent P1, paper J2).
Funded by the EU, third party researcher, 2012-2016.
• NANO.GEO.S.CA.PHO.L (Synthesis and Characterization of New Nanostructured Geopolymers & Calcium Phosphate Based Biocements & Implants): Development of new bone cements based on nano-reinforced calcium phosphates and study of their (enhanced) mechanical properties via advanced stochastic non-destructive diagnostic methodologies.
Funded by Greek General Secretariat for Science and Technology “THALES” grant, external researcher, 2012-2015.
• Promoting Support of Academic Institutions to Young Farmers (code 80127): Development of Precision Agriculture system operating on wireless data; analysis and exploitation of data via stochastic decision-making methodologies.
Funded by the Greek General Secretariat of Youth, January- October 2011.
• 4DCo-GC (4Dimension Contract Guidance and Control): Design and development of autonomous 4D (3D + Time) flight planning and control tools for aircraft systems, (papers J1, C2).
Funded by the EU, supervising researcher, November 2010- 2013.
• IFATS (Innovative Future Air Transport System): Study of future-generation aircraft systems involving pilot-less aircrafts and automated airports. Design and simulation of novel algorithms for aircraft health monitoring and nonlinear stochastic flight control (papers J6, J8, J9, J-INV.5, C7, C8 and C10-C13). Diagnosis of dangerous flight conditions in autonomous IFATS aircraft (paper J10).
Funded by the EU, July 2004- December 2006.
• ADFCS II (Affordable Digital Flight Control Systems for Small Commercial Aircraft): Design of innovative automated systems for control, fault detection and sensing- avoidance of dangerous flight situations in small commercial aircraft. Algorithmic design and simulation for identifying and compensating critical stability conditions triggered by dangerous couplings between pilot commands and aircraft response (papers J10 and C14).
Funded by the EU March- December 2003.
• NACO2 (Non-linear & Adaptive CΟntrol 2): Research network involving European Universities and Research Organizations, aiming at the development of novel nonlinear control methods and their application to industrial and aerospace systems. Definition of novel algorithm for controlling the inverted pendulum (benchmark for under-actuated systems such as, missiles, Vertical Take off and Landing aircrafts and so on- paper C15). Study of force control framework for industrial applications involving robotic position control (papers J11, C16).
Funded by the EU, March 2002- February 2003.

II. Educational Projects
• OPEN COURSES- Development of open digital courses: Development of class A+ series of lectures for the courses “Automatic Control Systems I” and “Automatic Control Systems II” (in Greek). Eleven lectures recorded for each course, accessible in OPEN COURSES platform of Piraeus University of Applied Sciences.
Funded by the EU via the National Strategic Reference Framework 2007 -2013, December 5, 2014- August 31, 2015.

.

ACADEMIC COLLABORATIONS

Technical Collaboration Agreement between the T.E.I of Piraeus (D. Dimogianopoulos, Assistant Professor) and the Hellenic Center for Marine Research (K. Grigorakis, Senior Researcher).
Research focusing on the development of novel methodologies for fish quality and freshness evaluation using stochastic algorithmic methods for system condition diagnosis, December 2010- November 2015.

PUBLICATIONS

Α. PEER-REVIEWED JOURNAL PAPERS

J1. D. Dimogianopoulos V. Petratos, F. Kopsaftopoulos and S. D. Fassois: A GPC-based Auto-Throttle with Robust Fuel-efficient Operation in 4D Flights, Aerospace Science and Technology, v. 40, No 1, pp. 128-137, 2015.
Downloaded or viewed 175 times since publication (June 03, 2015) according to Elsevier Article Usage Alerts.

J2. D. Dimogianopoulos and K. Grigorakis: Non-Destructive Textural Assessment of Fish Freshness: A Stochastic Model-Based Approach Robust to Fish Size Variations, Journal of Texture Studies, v. 45, No 4, pp. 274-287, 2014.

J3. D. E. Mouzakis, D. Dimogianopoulos, and S. Zaoutsos: Damage Assessment of Carbon Fiber Reinforced Composites under Accelerated Aging and Validation via Stochastic Model-based Analysis, International Journal of Damage Mechanics, vol. 23, No 5, pp. 702-726, 2014.
* Ranked among the Most-Read International Journal of Damage Mechanics Articles during November 2013 .

J4. K. Grigorakis and D. Dimogianopoulos: Non-destructive Stochastic Model-based Detection of Diet-induced Alterations in Fish Texture. Sensing and Instrumentation for Food Quality and Safety, Springer, v. 6, No 1-4, pp. 35-47, 2012.

J5. D. Dimogianopoulos: Sensors and Energy Harvesters Utilizing the Magnetoelastic Principle: Review of Characteristic Applications and Patents. Recent Patents on Electrical and Electronic Engineering (formerly Recent Patents on Electrical Engineering), v. 5, No 2, pp. 103-119, 2012.

J6. D. Dimogianopoulos, J. Hios and S. Fassois: Aircraft Engine Health Management via Stochastic Modeling of Flight Data Interrelations. Aerospace Science and Technology, v. 16, No 1, pp. 70-81, 2012* .
* Ranked among the Most Downloaded Aerospace Science & Technology articles over 90 days [Apr 11, 2012].
Also listed in the top 25 hottest Aerospace Science & Technology articles from January to March 2012, see
http://top25.sciencedirect.com/subject/engineering/12/journal/aerospace-...
J7. K. Grigorakis and D. Dimogianopoulos: Cost-Effective and Non-Destructive Textural Assessment of Fish Freshness via System Identification Principles. Journal of Texture Studies, v. 41, No 4, pp. 492-510, 2010.
J8. D. Dimogianopoulos, J. Hios and S. Fassois: FDΙ for Aircraft Systems Using Stochastic Pooled NARMAX Representations: Design and Assessment. IEEE Transactions on Control Systems Technology, v. 6, No 11, pp. 1385-1397, 2009.
J9. D. Dimogianopoulos, J. Hios and S. Fassois: Integral Minimum Variance-Like Control for Pooled Nonlinear Representations with Application to an Aircraft System. International Journal of Control, v. 80, No 5, pp. 721-730, 2007.
J10. D. Dimogianopoulos, J. Hios and S. Fassois: On-Board Statistical Detection and Compensation of Anomalous Pilot-Aircraft Interactions. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, v. 43, No 4, pp. 1385-1396, 2007.
J11. R. Zotovic, D. Dimogianopoulos and A. Zavala-Rio: Analysis of Loss of Stability in Robot Force Control due to Switching. D.I.T (Društvo Inženjera i Tehničara, ISSN 0354-7140), No 19-20, pp. 83-89, 2003.
J12. D. Dimogianopoulos and R. Lozano: Adaptive Control for Linear Slowly Time Varying Plants Using Direct Least Squares Estimation. Automatica, v. 37, No 2, pp. 251-256, 2001.
J13. R. Lozano, D. Dimogianopoulos and R. Mahony: Identification of Linear Time Varying Systems Using a Modified LS algorithm. Automatica, v. 36, No 7, pp. 1009-1015, 2000.
J14. D. Dimogianopoulos, R. Lozano and A. Ailon: Indirect Adaptive Periodic Control. IEEE Transactions on Automatic Control, v. 44, No 12, pp. 2308-2312, 1999.

Β. INVITED PEER-REVIEWED JOURNAL PAPERS

J-INV.1 D. E. Mouzakis, S. Zaoutsos, and D. Dimogianopoulos: Accelerated Aging Assessment and Stochastic Detection of Related Damage in Carbon Fiber Reinforced Composites. Presented in the 14th International Conference on Mesomechanics MESO 2012, Budapest, Hungary, Sept. 25-28, 2012 - selected for publication in the International Journal of Terraspace Science and Engineering (Editor: G.C. Sih), v.5, 1, pp. 19-24, 2012.
J-INV.2 D. Dimogianopoulos, D. E. Mouzakis and D. Kouzoudis: Statistical Damage Diagnosis in Smart Systems Using Non-Contact Magnetoelastic Metglas Sensors and Stochastic Modeling of System Output Data. International Journal of Materials and Product Technology, v. 41, 1/2/3/4, pp. 39-60, 2011.
J-INV.3 D. Dimogianopoulos and D. Mouzakis: Application of Thin-Film Contact-Free Magneto-Elastic Sensors and Stochastic Nonlinear Modeling to System Damage Diagnosis. Science of Advanced Materials, v. 2, No 2, pp. 230-238, 2010.
J-INV.4 D. Mouzakis, D. Dimogianopoulos and D. Giannikas: Contact-Free Magneto-elastic Smart Microsensors with Stochastic Noise Filtering for Orthopedic Applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics, v. 56, Νο 4, pp. 1092-1100, 2009.
J-INV.5 D. Dimogianopoulos, J. Hios and S. Fassois: Aircraft Fault Detection and Identification by Stochastic Functionally Pooled Nonlinear Modeling of Relationships Among Attitude Data. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, v. 222, No 6, pp. 801-816, 2008.

C. BOOK CHAPTERS

B1. J. C. Wolf and L. Lange: Glass Materials Research Progress, NOVA Publishers, ISBN 978-1-60456-578-2, 2008.
Chapter 8, Magnetoelastic MetGlas(R) Sensors: Application of Wire-
less Detection Principle and Stochastic Nonlinear Modeling for Damage Diagnosis in Smart Systems,
by D. Mouzakis and D. Dimogianopoulos.
B2. R. Lozano et al.: Identification et Commande Adaptative, HERMES éditions (in French), ISBN 2-7462-0217-4, 2001.
Chapitre 4, Commande Adaptative Périodique,
by D. Dimogianopoulos, R. Lozano and A. Ailon.
Chapitre 5, Identification Récursive et Commande des Systèmes
Linéaires à Paramètres Variant dans le Temps,
by D. Dimogianopoulos and R. Lozano.
B3. G. Feng and R. Lozano: Adaptive Control Systems, Elsevier Science and Technology Books, ISBN 978-0-7506-3996-5, 1999.
Chapter 4, Indirect Adaptive Periodic Control,
by D. Dimogianopoulos, R. Lozano and A. Ailon.

D. PEER-REVIEWED CONFERENCE PAPERS (INTERNATIONAL)

C1. D. Kantzos, D. Dimogianopoulos, and D. Tseles: A Hybrid Approach on ECG Diagnosis Based on Recursive Time Series Detection and Wavelet Features Classification Methods. Proceedings of the eRA-8 International Scientific Conference, September 2013, Egaleo, Athens, Greece.
C2. V. Petratos, D. Dimogianopoulos, F. Kopsaftopoulos, and S. Fassois: A Novel Robust MPC Based Aircraft Auto-Throttle for Performing 4D Contract Flights. Proceedings of the 9th IEEE Asia Control Conference ASCC2013, Istanbul, Turkey, June 23-26, 2013.
C3. D. Kantzos, D. Dimogianopoulos, and D. Tseles: ECG Diagnosis via a Sequential Recursive Time Series – Wavelet Classification Scheme. Proceedings of the IEEE International Conference EuroCon 2013, Zagreb, Croatia, July 1-4, 2013.
C4. D. E. Mouzakis, S. Zaoutsos, and D. Dimogianopoulos: Accelerated Aging Assessment and Stochastic Detection of Related Damage in Carbon Fiber Reinforced Composites. Proceedings of the 14th International Conference on Mesomechanics MESO 2012, Budapest, Hungary, Sept. 25-28, 2012.
C5. D. Dimogianopoulos and K. Grigorakis: A Statistical Model-based Diagnostic Scheme for Cost-Effective Determination of Freshness in Fish Industry. Proceedings of the 19th IEEE Mediterranean Conference on Control & Automation, June 2011, Corfu, Greece.
C6. D. Dimogianopoulos and K. Grigorakis: Non-Destructive Fish Quality Control: A Novel Stochastic Model-based Scheme for Cost-Effective Freshness Evaluation. Proceedings of the eRA-6 International Scientific Conference, September 2011, Egaleo, Athens, Greece.
C7. D. Dimogianopoulos, J. Hios and S. Fassois: Onboard Aircraft Engine FDI via Stochastic Nonlinear Modeling of Flight Variable Interrelations, Proceedings of the International Unmanned Vehicles Workshop 2010, 10-12 June 2010, Istanbul, TURKIYE.
C8. D. Dimogianopoulos, J. Hios and S. Fassois: A Statistical Decision-Making Scheme for Automated Detection and Identification of Faults in Aircraft Systems. Proceedings of the eRA-2 International Conference, September 2007, Athens, Greece.
C9. D. Dimogianopoulos, D. E. Mouzakis and D. Kouzoudis: Statistical Damage Diagnosis in Smart Systems Using Non-Contact Magnetoelastic MetGlas(R) Sensors and Stochastic Modeling of System Output Data. Proceedings of the 4th International Conference of the Hellenic Society for Non-Destructive Testing, October 2007, Chania, Greece.
C10. D. Dimogianopoulos, J. Hios and S. Fassois: Onboard Engine FDI in Autonomous Aircrafts Using Compact Stochastic Nonlinear Modeling of Flight Signal Dependencies. Proceedings of the European Control Conference 2007 (ECC’07), July 2007, Kos, Greece.
C11. D. Dimogianopoulos, J. Hios and S. Fassois: Statistical Fault Detection and Identification in Aircraft Systems via Functionally Pooled Nonlinear Modeling of Flight Data Dependencies. Proceedings of 25th International Council of the Aeronautical Sciences Congress (ICAS 2006), September 2006, Hamburg, Germany.
C12. D. Dimogianopoulos, J. Hios and S. Fassois: Fault Detection and Identification in Aircraft Systems Using Stochastic Nonlinear Modeling of Flight Data Dependencies. Proceedings of 14th Mediterranean Conference on Control Automation, June 2006, Ancona, Italy.
C13. D. Dimogianopoulos, J. Hios and S. Fassois: Nonlinear Integral Minimum Variance-Like Control with Application to an Aircraft System. Proceedings of 14th Mediterranean Conference on Control Automation, June 2006, Ancona, Italy.
C14. D. Dimogianopoulos, J. Hios and S. Fassois: On-Board Statistical Detection and Control of Anomalous Pilot-Aircraft Interactions. Proceedings of 16th IFAC World Congress Praha 2005, July 2005, Prague, Czech Republic.
C15. R. Lozano and D. Dimogianopoulos: Stabilization of a Chain of Integrators with Non Linear Perturbations: Application to the Inverted Pendulum. Proceedings of 42nd IEEE Conference on Decision and Control (CDC ’03), December 2003, Hawaii, USA.
C16. D. Dimogianopoulos and R. Zotovic: Robot Force Control: Comments on System Convergence. Proceedings of IEEE CSS 11th Mediterranean Conference on Control Automation, June 2003, Rhodes, Greece.
C17. D. Dimogianopoulos and R. Lozano: Adaptive Control for Linear Time Varying Systems using Direct Least Squares Estimation. Proceedings of 38th IEEE Conference on Decision and Control (CDC ’99), December 1999, Phoenix, Arizona, USA.
C18. D. Dimogianopoulos and R. Lozano: Direct Least Squares Estimation For Linear Time Varying Systems. Proceedings of the European Control Conference 1999 (ECC ’99), August 1999, Karlsruhe, Germany.
C19. R. Lozano, D. Dimogianopoulos and R. Mahony: Identification of Linear Time Varying Systems Using a Modified LS algorithm. Proceedings of IFAC Workshop on Adaptive Control and Signal Processing, August 1998, University of Strathclyde, Scotland, UK.
C20. D. Dimogianopoulos, R. Lozano and A. Ailon: Indirect Adaptive Periodic Control. Proceedings of 36th Conference in Decision and Control (CDC 97), December 1997, San Diego, USA.

Ε. PEER-REVIEWED CONFERENCE PAPERS (NATIONAL)

CN1. S. Fassois and D. Dimogianopoulos: Fault Detection and Identification in Stochastic Mechanical Systems: An Overview With Applications. Proceedings of the 5th National Conference of the Hellenic Society for Non-Destructive Testing “Non-Destructive Testing: Certification, Applications, New Developments”, November 2005, Athens, Greece.

F. CONFERENCE PRESENTATIONS (PEER-REVIEWED ABSTRACTS)

P1. D. Mouzakis, D. Dimogianopoulos, and S. Zaoutsos: Stochastic and Acoustic Emission Detection of Accelerated Aging Related Damage in Carbon Fiber Reinforced Composites, Proceedings of 8th National Conference on NDT, May 8-9 2015, National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece. Also presented upon invitation in:
 7th Asia-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers (AESP7), Feb 4-6 2015, Madrid, Spain, and
 TTSAAMS 2015 Conference, May 5-6 2015, Athens, Greece.

CITATIONS
Received 135 citations (July 2016).