Ημέρες, ώρες & αίθουσες διδασκαλίας: 
 • Τρίτη 13:00-16:00, Αιθ. ΖΑ008-009, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Θ) (Χειμερινό)
 • Δευτέρα 11:00-17:00, Τρίτη 11:00-13:00 και Τετάρτη 11:00-15:00, Αιθ. ΖΑ217, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Ε) (Χειμερινό)
 • Τρίτη 13:00-16:00, Αιθ. ΖΑ115-116, Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Μετρήσεις (Θ) (Εαρινό)
 • Δευτέρα 11:00-15:00, Τρίτη 11:00-13:00 και Τετάρτη 11:00-15:00, Αιθ. ΖΑ108, Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Μετρήσεις (Ε) (Εαρινό)
Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 

Τετάρτη 15:00-17:00, γρ. ΖΑ205

Σπουδές:
 
 • Ph.D, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, University of Southern California, Los Angeles, 2004-2008. Τίτλος διατριβής : "Statistical Enhancement Methods for Immersive Audio Environments and Compressed Audio".
 • Master of Science, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, University of Southern California, Los Angeles, 2002-2003.
 • Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1998-2002. Θέμα πτυχιακής στην "Ανάπτυξη Κώδικα Visual C++ για την Ανάλυση Ηλεκτρομαγνητικών Φαινομένων σε Κυματοδηγούς".
Προϋπηρεσια:
 

Ερευνητική Προϋπηρεσία

 • ΤΕΙ Πειραιά, Ερευνητικό πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙΙ “Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος, Ενσωματωμένου σε Ένδυμα, για τη Μέτρηση και την Ασύρματη Μετάδοση Βιολογικών Σημάτων", με αντικείμενο έρευνας την αυτόματη διάγνωση ασθενειών σε καρδιακά σήματα, 07/2012 - 01/2015.
 • ΤΕΙ Πειραιά, ερευνητικό πρόγραμμα, "Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών από Ν.Π.Δ.Δ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης", με αντικείμενο έρευνας την ανάπτυξη συστήματος γεωργίας ακριβείας με χρήση ασύρματα μεταδιδόμενων δεδομένων, 01/2011- 10/2012.
 • ΤΕΙ Πειραιά, ερευνητικό πρόγραμμα "More Open Electrical Technologies" (MOET - FP6), εκπόνηση πακέτου εργασιών “WP 7.21Task 3 Modeling infrastructure, model gathering and adaptation”, 01/2009-07/2009.
 • ΤΕΙ Πειραιά, ερευνητικό πρόγραμμα "Σχεδιασμός συστήματος διεπαφής ανθρώπου-μηχανής", με αντικείμενο έρευνας την μέτρηση και επεξεργασία ηλεκτρικών σημάτων μηχανών, 06/2008-12/2008.
 • Immersive Audio Laboratory, Integrated Media Systems Center (IMSC), University of Southern California, σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα εν μέρει από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των Η.Π.Α (National Science Foundation, NSF) και εν μέρει από τον Αμερικανικό Στρατό (US Army Research, Development, and Engineering Command, RDECOM), με αντικείμενο έρευνας μεθόδους συμπίεσης και διάδοσης πολυδιαυλικών ακουστικών    σημάτων και ανάπτυξη μοντέλων και αλγορίθμων σύνθεσης/αποκατάστασης με εφαρμογή σε ακουστικά περιβάλλοντα, 05/2005-06/2008.
 • SPACE Laboratory, California State University, Los Angeles, σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τη NASA για το διαστημικό τηλεσκόπιο JWST (James Webb Space Telescope), με αντικείμενο έρευνας επεξεργασία σήματος και αυτόματος έλεγχος τηλεσκοπίου,. Επιπρόσθετα, υπεύθυνος για την σχεδίαση και υλοποίηση μοντέλου προσομοίωσης της διαδρομής των οπτικών ακτίνων σε τηλεσκόπιο-πλατφόρμα, 09/2002–04/2005.

Διδακτική Προϋπηρεσία

 • Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αυτοματισμού, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Πειραιά, 05/2010 – σήμερα.
 • Διδασκαλία μαθήματος "Σχεδίαση Επικοινωνιακών Συστημάτων Αυτοματισμού" στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών" του ΤΕΙ Πειραιά, 09/2014 - σήμερα.
 • Διδασκαλία μαθήματος "Digital Communications" στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Msc in Networking and Data Communications" του ΤΕΙ Πειραιά και του Kingston University, London, 09/2010 - 02/2013.
 • Βοηθός καθηγητή (Teaching Assistant) για το μάθημα "Γραμμική Άλγεβρα", University of Southern California, 08/2008-12/2008.
 • Βαθμολογητής (Grader) για το μάθημα "Δίκτυα Υπολογιστών", University of Southern California, 03/2005-06/2005.
Ξένες Γλώσσες:
 •  Αγγλικά (Cambridge Proficiency, 1995)
 •  Γερμανικά (Zertifikat Grundstufe, 1996)
Γλώσσες Προγραμματισμού:
 •  C, Visual C++, Matlab, Labview, Mathematica, Pspice, R, Socket programming, HTML