Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 

Δευτέρα: 12:00-15:00
Τρίτη: 12:00-15:00
Τετάρτη: 12:00-15:00