Σπουδές:
 

• 1977 – Πτυχίο Φυσικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών.
• 1979 – Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• 1982 – Μεταπτυχιακό Ραδιοηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής Πανεπιστημίου Αθηνών.
• 1983 – Διδακτορικό Φυσικού Τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Προϋπηρεσια:
 

Ακαδημαϊκή Εμπειρία:
• Διδασκαλία και εποπτεία εργαστηρίων και πρακτικών ασκήσεων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
• Επίβλεψη πτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών.
• Σχεδίαση, οργάνωση και ανάπτυξη εργαστηρίων στα παραπάνω εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Διοικητική Εμπειρία:
• 2013-σήμερα: Αναπληρωτής Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
• 2012-2013: Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. Πειραιά
• 2010-σήμερα: Πρόεδρος Β’ τμήματος και Αντιπρόεδρος ΔΟΑΤΑΠ.
• 2010- σήμερα: Ιδρυματικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
• 2003 –2010: Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
• 1995 – 2000: Προϊστάμενος Τμήματος Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
• 2003 – 2006: Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
• Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
• 2002 – σήμερα: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιώς και Νήσων.
• Επιστημονικός και Ιδρυματικός Υπεύθυνος πολλών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
• 1999 – σήμερα: Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Πληροφορική Τεχνολογία».