Ημέρες, ώρες & αίθουσες διδασκαλίας: 

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΘΕΩΡΙΑ:
Αίθουσα ΖΑ008-009
Τμήμα Α: Δευτέρα 12.00-15.00
Τμήμα Β: Παρασκευή 12.00-15.00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:
Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών ΖΑ214
Δευτέρα 15.00-19.00
Παρασκευή: 9.00-11.00 και 15.00-17.00

Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 

Δευτέρα 10.00-12.00

Σπουδές:
 

Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΕΜΠ (1998-2002)
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Ε.Μ.Π. (1990 – 1995)