Ημέρες, ώρες & αίθουσες διδασκαλίας: 

Εαρινό Διδ. Εξάμηνο 2017-2018:
1602 Ρομποτική (Θ+ΑΠ): Τρίτη 1100-1500, αίθουσα: ΖΑ117
1605 Τεχνολογία CNC (Ε): θα καθοριστεί
1506 Τεχνικές Μελέτες (Θ): Τετάρτη 1500-1700, ΖΑ107
(Τμ.ΜΜΤΕ) Αυτομ. Β & Κ Εγκαταστάσεων: Δευτέρα 0900-1200, Γ021

Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 

Εαρινό Διδ. Εξάμηνο 2017-2018 (από 03/10):
Τακτικές ώρες
: Δευτέρα 1700-1800 κ Τρίτη 1000-1100
Λοιπές ημέρες και ώρες κατόπιν συννενοήσεως.

Σπουδές:
 

Σεπτέμβριος 1984 - Δεκέμβριος 1987: Πανεπιστήμιο Paul Sabatier, Τουλούζη, Γαλλία. Doctorat Automatique. Διατριβή σε θέματα προηγμένων συστημάτων ελέγχου και ψηφιακών εφαρμογών αυτοματισμού στις βιομηχανικές διεργασίες.
Σεπτέμβριος 1983 - Ιούνιος 1984: Πανεπιστήμιο Paul Sabatier, Τουλούζη, Γαλλία. Diplome d'Etudes Approfondies en Automatique. Θεματολογία σπουδών: ψηφιακά συστήματα, βιομηχανικοί αυτοματισμοί, επιχειρησιακή έρευνα, σχεδιασμός συστημάτων ελέγχου.
Σεπτέμβριος 1977 - Ιούνιος 1983: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού. Διπλωματική εργασία σε θέματα συστημάτων αυτομάτου ελέγχου

Προϋπηρεσια:
 

Σεπτ. 1998- σήμερα, Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Καθηγητής Προηγμένων Σ.Α.Ε. του Τομέα Μαθημάτων ΙΙΙ "Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου" του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΤ. Σεπτ. 1992-1998, επιστημονικός συνεργάτης.
Δεκ. 1989 – Σεπτ. 1998, PLANET Α.Ε., εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, Αθήνα. Διευθυντής Έργων. Συντονισμός έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών.
Ιαν. 1988 – Μάρ. 1988, Ελληνική Βιομηχανία Όπλων, Αθήνα. Μηχανικός Μελετών. Συμμετοχή σε ομάδα τεχνολογικής ανάπτυξης.
Σεπτ. 1984 - Δεκ. 1987, Laboratoire d'Architecture et d'Analyse des Systèmes (LAAS/CNRS) Εργαστήριο του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Τουλούζη, Γαλλία. Ερευνητής Μηχανικός. Κατά την ίδια περίοδο, Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Paul Sabatier - Toulouse III.

Ξένες Γλώσσες:
  •  Αγγλική: άριστη γνώση (πολυετής χρήση, Un. Cambridge Cerificate of Proficiency in English, 1980)
  •  Γαλλική: άριστη γνώση (πολυετής χρήση, εργασία στη Γαλλία, Certificat de Langue Francaise,1976)
  •  Ισπανική: βασική γνώση.
Ερευνητικά Προγράμματα:
 

Διαδσκαλία. Προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμ. Μηχανικών Αυτοματισμού και του Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, μαθήματα: Μηχατρονική, Ρομποτική, Τεχνολογία CNC, Τεχνικές Μελέτες, Αυτοματισμοί Βιομηχανικών κ Κτηριακών Εγκαταστάσεων. Μεταπτυχιακό προγράμματα "Αυτοματισμοί στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες",  "Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής" και "Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές".
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικού πόρους. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Δύο αιτήσεις χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Σχεδιασμός, συντονισμός και τεχνο-οικονομική αποτίμηση σύνθετων τεχνολογικών έργων. Εκτενής εμπειρία σε αξιολόγηση (εκ των προτέρων, ενδιάμεση, τελική) έργων και προγραμμάτων.

Ο προγραμματισμός των ρομπότ -και αντίστοιχα, η αποτελεσματικότητα των ρομποτικών εφαρμογών - στηρίζεται στη διάθεση πληροφορίας για το περιβάλλον από μηχατρονικά υποσυστήματα αίσθησης. Σκοπός αυτών των "περιφερειακών" είναι να τροφοδοτούν τα συστήματα ελέγχου του ρομπότ με αξιόπιστα (σε ακρίβεια και χρονισμό) δεδομένα αλλά και να παρέχουν υποστηρικτικές λειτουργίες όπως η αρχικοποίηση, η (αυτο)ρύθμιση, η αποσφαλμάτωση κλπ.
Η διαστρωμάτωση ή διασύνδεση (Interfacing) αποτελεί τη βάση των εφαρμογών οι οποίες στηρίζονται σε μικρο-ελεγκτές (μΕ). 'Ενα αποτελεσματικό interface χρησιμοποιεί τεχνικές συνδυασμένης εκμετάλλευσης ταχύτητας και μνήμης, όπως την πολυπλεξία εκτέλεσης (multitasking) και τη σειριακή επκοινωνία, για να αξιοποιήσει τους (περιορισμένους) πόρους του μΕ.
Οι Προσαρμοσμένες ή Ενδιάμεσες (Appropriate, Intermediate, Adapted) Τεχνολογίες είναι μια προσέγγιση τών εφαρμογών engineering η οποία χρησιμοποιεί τεχνικές βελτιώσεις για να επιτύχει ελάχιστη χρήση υλικών, απλότητα , αυτονομία και αξιοποίηση τοπικά διαθέσιμων πόρων. Έτσι, στοχεύει να συμβάλει στη συμμετοχή τού ανθρώπινου παράγοντα και την προστασία τoύ φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Οι κινήσεις μιάς εργαλειομηχανής CNC (Computer Numerically Controlled) ελέγχονται συνεχώς, σε πραγματικό χρόνο, από ψηφιακό υπολογιστή. Συχνά, οι εμπορικά διαθέσιμες λύσεις στηρίζονται σε κλειστά (proprietary) ή/και παλαιωμένα πρότυπα και μεθόδους. Υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις σε τομείς όπως οι ψηφιακές μέθοδοι ελέγχου, τα λειτουργικά συστήματα, οι επικοινωνίες κλπ. οι οποίες μπορούν να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν την υφιστάμενη τεχνολογία CNC.
Τα θέματα αυτής τής κατηγορίας αφορούν τον έλεγχο "κινητήρων" κατασκευασμένων από μνημομορφικά κράματα ή κράματα μνήμης σχήματος (Shape-Memory Alloys, SMA). Πρόκειται για μεταλλικά υλικά τα οποία αλλάζουν γεωμετρία σε μια χαρακτηριστική θερμοκρασία μετασχηματισμού. Για παράδειγμα, ένα απλό όργανο δράσης αποτελείται από ένα σύρμα SMA το οποίο συστέλεται όταν θερμανθεί και διαστέλεται όταν επιστρέψει σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Η θέρμανση τού σύρματος μπορεί να επιτυγχάνεται εξωτερικά (π.χ. με μεταφορά από τη θερμότητα των αερίων μιας φλόγας) ή και εσωτερικά (π.χ. με τη διέλευση ηλ. ρεύματος).
Τα προτεινόμενα θέματα Π.Ε. αυτής τής κατηγορίας αφορούν την ανάλυση και τον έλεγχο της λειτουργίας απλών θερμικών κινητήρων. Τυπικό δείγμα είναι οι κινητήρες κύκλου Στίρλιγκ (Stirling Engine - SE), μηχανές εξωτερικής θέρμανσης ("εξωτερικής καύσης") που χρησιμοποιούνται σε ειδικές εφαρμογές. Αν και υποδεέστεροι τών Μ.Ε.Κ. σε ισχύ και φορητότητα, παρουσιάζουν πλεονεκτήματα ως προς τη θερμικη απόδοση (κατανάλωση), την συντήρηση, τη στιβαρη κατασκευη και το χαμηλὀ περιβαλλοντικό ίχνος. Οι συνηθέστερες μορφές χρησιμοποιούν ὡς ἐργαζόμενο μέσο ατμοσφαιρικό αἐρα ή αδρανές αέριο καί λειτουργούν με σχετικά χαμηλές θερμοκρασιακές διαφορές (θερμή-ψυχρή δεξαμενή).