Ημέρες, ώρες & αίθουσες διδασκαλίας: 
  • Τρίτη 17:00-20:00 Αιθ. ΖΑ006-007 (Θ)
  • Τετάρτη 17:00-19:00 Αιθ. ΖΑ217 (Ε)
Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 

Τρίτη/Τετάρτη 15:00 – 17:00, γρ. ΖΑ003