Ημέρες, ώρες & αίθουσες διδασκαλίας: 

Δευτέρα 11:00-19:00, Αίθουσα ΖΑ217, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος - Εργαστήριο
Τρίτη 11:00-13:00, Αίθουσα ΖΑ217, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος - Εργαστήριο
Τετάρτη 11:00-15:00, Αίθουσα ΖΑ217, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος - Εργαστήριο
Τετάρτη 15:00-17:00, Αίθουσα ΖΑ217, Αρχές Τ/Π - Εργαστήριο

Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 

Τρίτη 10:00-11:00
Τετάρτη 10:00-11:00

Σπουδές:
 

2002 Διδακτορικό Δίπλωμα, τμήμα Automatic Control and Systems Engineering, University of Sheffield. Τίτλος διατριβής: Modeling and control of runout table cooling.

1998 Master of Science στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (MSc in Control Systems),τμήμα Automatic Control and Systems Engineering, University of Sheffield.

1997 Πτυχίο ‘Μηχανικού Αυτοματισμού, Τμήμα Αυτοματισμού, ΤΕΙ Πειραιά

Προϋπηρεσια:
 

Διδακτική Προϋπηρεσία
Καθηγητής Εφαρμογών του τμήματος Αυτοματισμού στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (2012- σήμερα)

Εργαστηριακός συνεργάτης του τμήματος Αυτοματισμού στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (2002-2012)

Εργαστηριακός συνεργάτης της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, σχολής Μηχανικών. (2007-2008)

Επιστημονικός συνεργάτης του Paisley University (UK) και του ΤΕΙ Πειραιά στα πλαίσια διεξαγωγής κύκλου σπουδών επιπέδου Master of Science με τίτλο ‘MSc in Information Technology’. (2003-2011)

Ερευνητική εμπειρία
Ευρωπαϊκά προγράμματα
• Sector S.A. SWIM-SUIT: System Wide Information Information Management - Supported by Innovative Technologies.(EU 036990). The SWIM-SUIT Project aimed to demonstrate the feasibility of initial System Wide Information Management functionality for the Air Transport System. Διάρκεια 1/5/2007 έως 30/4/2010.
• ParOS Ltd. COOP-CT-2006 Contract Number 031638 - "CONNECT"- "Design Of Advanced Controllers for Economic, Robust and Safe Manufacturing Performance". The main objective of the CONNECT co-operative research project is to achieve a significant increase in the range of control problems to which advanced optimisation-based controllers can be reliably applied. . Διάρκεια 10/2006-9/2008
• Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά και νήσων. ACTION-L.IN.C. ‘Action for Leather Integrated Cooperation’ (VS/2005/0431). F Διάρκεια 1/4/2006 έως 30/9/07.

Εθνικά Προγράμματα
• ΤΕΙ Πειραιά. ‘Ευφυείς τεχνολογίες για ενεργειακή απόδοση και άνεση σε κτίρια’. Πρόγραμμα ‘"Αρχιμήδης ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πειραιά"’ . Διάρκεια 1/2005 έως 12/2007.
• ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας . ‘Νέα Υλικά Πολυμερικής Μήτρας Με Έμφαση Σε Εφαρμογές Ηλεκτροστατικής Φόρτισης’. Πρόγραμμα ‘"Αρχιμήδης ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πειραιά"’ . Διάρκεια 1/2005 έως 12/2007.
• ΤΕΙ Πειραιά. ‘Ολοκληρωμένο Σύστημα Νευρο-ασαφών Δικτύων, Grey Models και Γενετικών Αλγορίθμων για την Πρόβλεψη Μετεωρολογικών Παραμέτρων’. Πρόγραμμα ‘"Αρχιμήδης Ι: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πειραιά"’. Διάρκεια 1/2004 έως 12/2006.
• ΤΕΙ Πειραιά . ‘Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος για την διασφάλιση της ποιότητας συγκολλητών κατασκευών στην ναυπηγική βιομηχανία (έμπειρο σύστημα για ναυπηγικές συγκολλήσεις , welding expert system weldes)’. Πρόγραμμα ‘"Αρχιμήδης Ι: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πειραιά"’. Διάρκεια 1/2006 έως 12/2006.
• IMMPETUS. ‘Black Box Modelling of process data’ και ‘Systems States: Grey Box Modelling of Process Information’. Αγγλικό Εθνικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC). . Διάρκεια 11/1998 έως 7/2003.

Εργασιακή Προϋπηρεσία
Ελεύθερος επαγγελματίας ως Μηχανικός Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου σε έργα βιομηχανικού και κτιριακού αυτοματισμού. (2008-2012)

Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στην ParOS τεχνολογική Ε.Π.Ε. (2006-2008)

Ξένες Γλώσσες:
  •  Αγγλικά (Cambridge Proficiency)
  •  Γαλλικά (DALF)