Ημέρες, ώρες & αίθουσες διδασκαλίας: 
 • Πέμπτη 13:00-15:00, Αιθ. ΖΑ006-007, και Παρασκευή 11:00-13:00 Αιθ. ΖΑ115-116, Σήματα και Συστήματα
 • Πέμπτη 11:00-13:00, Αιθ.ΖΑ008-009, και Παρασκευή 13:00-15:00 Αιθ. ΖΑ115-116, Αρχές Τηλεπικοινωνιών
Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 

Τετάρτη 12:00 - 14:00

Σπουδές:
 
 • Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος (κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου) Ε. Μ. Πολυτεχνείου, Ιούλιος 1975.
 • Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε. Μ. Πολυτεχνείου, Οκτώβριος 1984.
 • Master of Science από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Princeton, ΗΠΑ, Ιούνιος 1980.
 • Master of Arts από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Princeton, ΗΠΑ, Ιούνιος 1981.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Princeton, ΗΠΑ, Νοέμβριος 1983. Τίτλος διδακτορικής διατριβής “Implementation issues in Digital Signal Processing”.
Προϋπηρεσια:
 
 • Ιούνιος 1984-Νοέμβριος 1985 Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας. Νοέμβριος
 • 1985-Απρίλιος 1987 Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τομέα Πληροφορικής, του Ε. Μ. Πολυτεχνείου, σε θέση με αντικείμενο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Επεξεργασία Σήματος.
 • Απρίλιος 1987-Απρίλιος 1994 Επίκουρος Καθηγητής – Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Λαμίας σε θέση με αντικείμενο Μικροϋπολογιστές, Ψηφιακά Συστήματα και Λογικά Κυκλώματα.
 • Απρίλιος 1994-σήμερα Καθηγητής στο Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά. Διδασκαλία των μαθημάτων Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών και Αρχές Τηλεπικοινωνιών.