Ημέρες, ώρες & αίθουσες διδασκαλίας: 

Δευτέρα 10.00 - 12.00
Αίθουσα ΖΑ107

Σπουδές:
 

Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες (Ε.Κ.Π.Α. 1999).
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βασική Φυσική (Ε.Κ.Π.Α. 2002).
Διδακτορικό Δίπλωμα στις Φυσικές Επιστήμες (Α.Π.Θ. 2007).

Προϋπηρεσια:
 

Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (2007 - 2015).
Εργαστήριο Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων (2007 - 2011).
Εργαστήριο Φυσικής (2011 - 2013).
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων (2013 - 2014).
Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας (2014 - 2015).

Ξένες Γλώσσες:
  •  Αγγλικά
  •  Γερμανικά
Γλώσσες Προγραμματισμού:
  •  Fortran 77/90/95
  •  C/C++
  •  HTML/XML
  •  Matlab/Simulink
  •  Mathematica