Ημέρες, ώρες & αίθουσες διδασκαλίας: 
 • Δευτέρα 10:00-13:00 Αιθ.ΖΑ117, Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών
 • Δευτέρα 14:00-16:00 Αιθ.ΖΑ117, Βιομηχανικοί Ελεγκτές
Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 

Τετάρτη 14:00 - 16:00, αίθ. ΖΑ010 ή κατόπιν ραντεβού

Σπουδές:
 
 • Bachelor of Science in Electronics Technology, New York Institute of Technology, NY, U.S.A., 1977
 • Bachelor of Science & Master of Science in Electrical Engineering, New Mexico State University, New Mexico, U.S.A.,1981 
 • PhD in Electrical Engineering, New Mexico State University, New Mexico, U.S.A.,1986
Προϋπηρεσια:
 

Ιανουάριος 1991 - Σήμερα

 • Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

       Διδασκαλία μαθημάτων:  Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών

                                                 Βιομηχανικοί Ελεγκτές

                                                 Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Σεπτέμβριος 1993 - Αύγουστος 1995 και

Σεπτέμβριος 2009 - Σήμερα

 • Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. 
 • Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών ΤΕΙ Πειραιά (ΕΛΚΕ) (9/2010 - Σήμερα)

Ιούνιος 1989 - Ιανουάριος 1991

 • Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολογίας, (Παράρτημα Καλαμάτας), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας
 • Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Καλαμάτας (2/1990 - 2/1991)

Σεπτέμβριος 1985 - Αύγουστο 1988

 • Επίκουρος Καθηγητής (Assistant Professor) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Τέξας, Ελ Πάσο, Τέξας, Η.Π.Α.

Ιανουάριος 1981 - Ιούλιος 1982

 • Μηχανικός Σ.Α.Ε., Lockheed Co, Sunyvalle, California, Η.Π.Α.
Διακρίσεις:
 
 • Υποτροφία κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού
 • Μέλος στις IEEE Societies (Control Systems, Industrial Electronics, Industry Applications & Power Systems).
 • Αξιολογητής Συγγραμμάτων για την εκδοτική εταιρεία HRW Publishing Co (1986-1988).
 • Αξιολογητής Επενδύσεων του Νόμου 1892 (1262) και Πρόγραμμα ΠΑΒΕ της Γ.Γ.Ε.Τ. του ΥΒΕΤ (1990-1996).
 • Αξιολογητής στο πρόγραμμα Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας (1995).
 • Μέλος της Επιστημονικής Επετηρίδας Εφαρμοσμένης Έρευνας του ΤΕΙ Πειραιά (1993-Σήμερα). 
 • Αξιολογητής στο πρόγραμμα Απασχόλησης, Υπουργείο Εργασίας (1997).
 • Μέλος Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών 1999-2000, Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος VALOREN, ΥΠΕΘΟ ( 1988-89).
Ερευνητικά Προγράμματα:
 
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος σε επιχορηγούμενα προγράμματα:
  • ΑΕΙ-ΤΕΙ/Επιχειρήσεις, Υπουργείο Εργασίας -ΕΚΤ, 1993 (2 προγρ.).
  • Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας-ΕΚΤ, 1997, (3 προγρ.).
  • Κοινοτική Πρωτοβουλία ADAPT «Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση στελεχών ΜΜΕ, -Υπουργείο Εργασίας - ΕΚΤ, 1997.
  • Πρόγραμμα LEONARDO (εταίρος), 1995-99 (2 προγρ. Νο UK/ 95/2/1480/P/II.1.1.d)/FPC και Νο FIN/96/2/1129/PI/II.1.1.a/CONT), Χρήση των πολυμέσων στην Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού σε CD-ROM.
 • Μέλος της τριμελούς επιτροπής Υπευθύνων του έργου “Εξοπλισμός και Διασύνδεση Εργαστηρίων ΤΕΙ Πειραιά σε δίκτυο ταχείας προσπέλασης.
 • Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Β/θμιας Εκπαίδευσης, ΕΠΕΑΕΚ Ι- ΥΠΕΠΘ, Επιστημονικός Υπεύθυνος, 1995 (20 άτομα),1997 (60 άτομα)
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου «Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά, ΕΠΕΑΕΚ Ι (1994-2000)
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου “Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ Πειραιά και Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)”, ΕΠΕΑΕΚ Ι-ΥΠΕΠΘ, 1996-1999
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου «Διοίκηση Παραγωγής: Ποιότητα -Διαχείριση Ποιότητας», Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, ΕΠΕΑΕΚ Ι - ΥΠΕΠΘ, 1997-1999
 • Έργο RADICAD (BRE2-CT94-Q926), Πρόγραμμα BRITE-EURAM, Ευρωπαϊκή Ένωση (1994-1998), Επιστημονικός Συνεργάτης.
 • Πρόγραμμα Ελληνογαλλικής συνεργασίας ΠΛΑΤΩΝ «Τεχνολογία Αυτοματισμού στην Επεξεργασία Αποβλήτων» Γ.Γ.Ε.Τ (2001-2001), Επιστημονικός συνεργάτης.
 • «Σύστημα Αναβάθμισης Εφαρμογών Ελεγκτών Προγραμματιζόμενης Λογικής (PLC)», Γ.Γ.Ε.Τ –ΠΑΒΕ (Νο 99ΒΕ58), ανάδοχος ΑΚΑΤΤ Α.Ε σε συνεργασία με ΤΕΙ Πειραιά, Επιστημονικός συνεργάτης.
 • «Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου για Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς» Γ.Γ.Ε.Τ –ΠΑΒΕ (Νο 00ΒΕ58), ανάδοχος ΑΚΑΤΤ Α.Ε σε συνεργασία με ΤΕΙ Πειραιά, Επιστημονικός συνεργάτης.
 • Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου «Νέες Υπηρεσίες Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Πειραιά στην Ψηφιακή Εποχή», ΕΠΕΑΕΚ-ΥΠΕΠΘ, (2002-2008).
 • Ιδρυματικός Υπεύθυνος Προγράμματος ΑΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ, Δημιουργία Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά και αναπληρωτής Ιδρυματικός Υπεύθυνος Προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι, Τ.Ε.Ι. Πειραιά(2004-2008).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Ποιότητας» του τμήματος Αυτοματισμού σε συνεργασία με το the University of West of Scotland, (2002-2008).
 • Μέλος επιστημονικής Επιτροπής Π.Μ.Σ. «Δίκτυα-Επικοινωνίες Δεδομένων» του τμήματος Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kingston, Λονδίνο (2003-Σήμερα).

Δημοσιεύσεις

Ιούνιος, 2009 - Δημοσιεύσεις

C. Alafodimos, M. Kalogiannakis, St. Papadakis, D.Papachristos, «Adult education and lifelong learning. The case of GSAE (General Secretary for Adult Education) in Greece», Proceedings The International Conference on E-Learning in workplace, Columbia University, New York, USA, June 2009

Σεπτέμβριος, 2008 - Δημοσιεύσεις

C. Alafodimos, M. Kallousis, «Local network data transmission via the power line grid» Proceedings 3rd International Scientific Conference (ERA-3), Aegina, Greece, September 2008

Σεπτέμβριος, 2008 - Δημοσιεύσεις

Μ. Καλογιαννάκης, Δ. Παπαχρήστος, Κ. Αλαφοδήμος, «Κριτική θεώρηση της εκπαιδευτικής αξιοποίησης περιβαλλόντων προσομοίωσης στην εκπαίδευση από απόσταση», Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνής Συμμετοχή – Οι Τεχνολογίες της πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Τόμος 1, σελ 217-224, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος, Σεπτέμβριος 2008.

Σεπτέμβριος, 2008 - Δημοσιεύσεις

S. Fotis, G Besseris, K. Alafodimos, “Application of Taguchi’s Experimental Design Methodology for Product Optimization in Food Engineering Mixtures”, Proceedings 3rd International Scientific Conference (ERA-3), Aegina, Greece, September 2008.

Σεπτέμβριος, 2008 - Δημοσιεύσεις

Κ.Αλαφοδήμος, Δ. Παπαχρήστος, Μ. Καλογιαννάκης, «Διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ελληνική τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση: Μια πρώτη επισκόπηση του πεδίου», Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Τόμος 2, σελ.403-410, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος, Σεπτέμβριος 2008.

Σεπτέμβριος, 2008 - Δημοσιεύσεις

K. Lambrou, G. Besseris, C. Alafodimos, «Project quality management in construction», Proceedings 2nd International Scientific Conference (ERA-2), pp 636-648, TEI of Piraeus-University of Paisley, Piraeus 2008.

Σεπτέμβριος, 2008 - Δημοσιεύσεις

H. Voudouroglou, G. Besseris, A. Stergiopoulos, C. Alafodimos, «Service quality in local authorities: A case study in Greece», Proceedings 2nd International Scientific Conference (ERA-2), pp 615-623, Piraeus 2008.

Σεπτέμβριος, 2008 - Δημοσιεύσεις

C. Alafodimos, P. Fetfatzis, P. Kofinas, M. Kallousis, X. Kikidakis, «Design simulation for a 3-phase grid connected PV inverter in simulink», Proceedings 3nd International Scientific Conference (ERA-3), Aegina, Greece, September 2008.

Σεπτέμβριος, 2008 - Δημοσιεύσεις

Δ. Παπαχρήστος, Ε. Σηφάκη, Μ. Κολογιαννάκης, Κ. Αλαφοδήμος, Κ. Βασιλάκης, Α. Πολυμενάκου, «Εκπαίδευση και τεχνολογία στις επιχειρήσεις υπό το πρίσμα της καινοτομίας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους: Η εισαγωγή συστημάτων ELearning/ ETraining», Τουριστικά θέματα, Τεύχος 6, σελ. 71-91, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2008

Ιούνιος, 2008 - Δημοσιεύσεις

Δ. Παπαχρήστος, Κ. Αλαφοδήμος, Μ. Καλογιαννάκης, «Αξιολόγηση χαρακτηριστικών (εκπαιδευτικών, τεχνικών, γεωγραφικών) των συστημάτων διαδικτυακής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση», Πρακτικά 20ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών-Επιχειρησιακή Έρευνα και Τουριστική Ανάπτυξη, σελ.897-909, Σπέτσες, Ιούνιος 2008.

Οκτώβριος, 2007 - Δημοσιεύσεις

Κ. Αλαφοδήμος, Π. Κικίλιας, Π. Τσελέντη, «Ψηφιακές υπηρεσίες βιβλιοθήκης και έρευνα», Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες- Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Κοινωνία της Γνώσης, σελ. 179-191, Σύρος, Οκτώβριος 2007.

Σεπτέμβριος, 2004 - Δημοσιεύσεις

C. Alafodimos, A. Davaris, «Computer vision system quality control in peach canning industry», Applied Research Review TEI of Piraeus, Vol. IX, No 1, pp. 59-74, Pireaus 2004.

Σεπτέμβριος, 2003 - Δημοσιεύσεις

P. Kikilias, C. Alafodimos, «Geometric calibration method for multiple-radiographic detection systems in non destructive testing (NDT)», Recent Advances in Mechanics and Related fields, Special Issue of the University of Patras, pp. 317-323, Patras 2003.

Οκτώβριος, 2001 - Δημοσιεύσεις

G. Chamilothoris, A. Pipe, C.Alafodimos, “A Regional Approach to the Teaching of Mechatronics”, Proceedings of Information Technology in Mechatronics, 1th International Conference, October 2001, Istanbul, Turkey.

Οκτώβριος, 2000 - Δημοσιεύσεις

Κ. Αλαφοδήμος, Π. Τσελέντη, Γ. Χαμηλοθώρης, “Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των PLC”, Πρακτικά Γ’ Συνεδρίου «Τεχνολογία και Αυτοματισμός», Τεύχος Ι, σελ.441-447, ΤΕΙ Πειραιά, Οκτώβριος 2000.

Σεπτέμβριος, 2000 - Δημοσιεύσεις

Κ. Αλαφοδήμος, Π. Κικίλιας, “Geometric Calibration Method for X-ray Multiple Radiographic Detection System”, Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας ΤΕΙ Πειραιά, VOL. V, No 1, Πειραιάς 2000.

Σεπτέμβριος, 2000 - Δημοσιεύσεις

Κ. Αλαφοδήμος, Π. Κικίλιας, Π. Τσελέντη, Γ. Χαμηλοθώρης, “Χρήση της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και των Νέων Τεχνολογιών στη Δια Βίου Εκπαίδευση”, Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας ΤΕΙ Πειραιά, VOL. V, No 1, σελ. 231-245, Πειραιάς 2000.

Οκτώβριος, 1999 - Δημοσιεύσεις

Κ. Αλαφοδήμος, Πρακτικά Διημερίδας: Σύγχρονη Βιβλιοθήκη-H συμβολή του ΕΠΕΑΕΚ στον Εκσυγχρονισμό των Βιβλιοθηκών, Σύρος, Οκτώβριος 1999.

Μάιος, 1996 - Δημοσιεύσεις

Ι. Σιγάλας, Κ. Αλαφοδήμος, “Η Χρήση των Προγραμματιζόμενων Ελεγκτών (PLC) σε Έλεγχο PID”, Πρακτικά Συνεδρίου: Τεχνολογία και Αυτοματισμός, Πειραιάς, Μάϊος 1996.

Νοέμβριος, 1993 - Δημοσιεύσεις

Κ. Αλαφοδήμος, “Αισθητήρια και Εφαρμογές στην Παραγωγή”, Πρακτικά Ημερίδας: Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί - PLC, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, Νοέμβριος 1993.

Σεπτέμβριος, 1989 - Δημοσιεύσεις

Κ. Αλαφοδήμος, “Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Βιομηχανία στις Η.Π.Α.”, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη και η Ελληνική Πραγματικότητα, Πάτρα, Σεπτέμβριος 1989.

Απρίλιος, 1988 - Δημοσιεύσεις

C.Alafodimos, “Microcomputer Control of a D.C. Generator”, Proceedings of the 19th Annual Modeling and Simulation Conference, Pittsburgh, Pennsylvania, April 1988.

Απρίλιος, 1987 - Δημοσιεύσεις

C.Alafodimos, “Design of a Controller for a Temperature Control System”, Proceedings of the 18th Annual Modeling and Simulation Conference, p.1251, Pittsburgh, Pennsylvania, April 1987.

Δεκέμβριος, 1985 - Δημοσιεύσεις

C.Alafodimos, “A New Approach to State Estimation in Power Systems”, Ph.D Dissertation, New Mexico State University, Las Cruces, New Mexico, December 1985.

Αύγουστος, 1985 - Δημοσιεύσεις

C.Alafodimos, W.E Thompson, “Estimation and Detection of Signals with Unknown Parameters”, Proceedings of the 28th Midwest Symposium on Circuits and Systems, p.224, Louisville, KY. August 1985.

Ιούνιος, 1985 - Δημοσιεύσεις

C.Alafodimos, “State Estimation for a Large Scale Power System”, Proceedings American Control Conference, Vol.3, p.1371, Boston, Mass., June 1985.

Εκθέσεις

Ιούνιος, 2000 - Εκθέσεις

Τελική Έκθεση Έργου “Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ I - ΥΠΕΠΘ, Ιούνιος 2000

Μάρτιος, 2000 - Εκθέσεις

Τελική Έκθεση Έργου “Διοίκηση Παραγωγής: Ποιότητα – Διαχείριση Ποιότητας, Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης", ΕΠΕΑΕΚ I – ΥΠΕΠΘ, Μάρτιος 2000

Μάρτιος, 2000 - Εκθέσεις

Τελική Έκθεση Έργου “Αναβάθμιση Εφαρμογών Ελεγκτών Προγραμματιζόμενης Λογικής (PLC)”, Πρόγραμμα ΠΑΒΕ (Νο99ΒΕ98), ΓΓΕΤ, Μάρτιος 2000

Μάρτιος, 2000 - Εκθέσεις

Τελική Έκθεση Έργου “Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση στελεχών ΜΜΕ”, Πρόγραμμα ADAPT, Υπουργείο Εργασίας - ΕΚΤ, Μάρτιος 2000

Ιανουάριος, 2000 - Εκθέσεις

Τελική Έκθεση Έργου, “Χρήση των πολυμέσων στην Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού σε CD-ROM”, (Νο FIN/96/2/1129/PI/II.1.1.a/CONT), Πρόγραμμα Leonardo,Ιανουάριος 2000

Δεκέμβριος, 1999 - Εκθέσεις

Τελική Έκθεση Έργου “Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ Πειραιά και Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)", ΕΠΕΑΕΚ I - ΥΠΕΠΘ, Δεκέμβριος 1999

Ιούνιος, 1999 - Εκθέσεις

Τελική Έκθεση (Μελέτη) Έργου “«Ανάπτυξη Συστήματος Τηλεελέγχου και Τηλεχειρισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας», Δ.Ε.Υ.Α.Λ, Ιούνιος 1999

Ιανουάριος, 1998 - Εκθέσεις

“3D Charactirization of Detects in Mechanical parts by multiradiography using CAD models – RADICAD”, Final Report BRITE – EURAM Programme, European Union DGXII – c, Bruxells 1998.

Ιούνιος, 1982 - Εκθέσεις

J.J. Herman, C.Alafodimos, “Microprocessor Based Digital Autopilot for Short Range Tactical Missiles”, LMS/ASK 161 Technical Report, Lockheed Co., Sunnyvale, California, June 1982

Ιανουάριος, 1982 - Εκθέσεις

C.Alafodimos, “Space Vector Roll Autopilot Stability Analysis”, LMS/ASK 204 Technical Report, Lockheed Co., Sunnyvale, California, January 1982

Νοέμβριος, 1981 - Εκθέσεις

C.Alafodimos, “Effect of 3-axis Flight Table Dynamics on Boost Autopilot Stability”, LMS/ASK 205 Technical Report, Lockheed Co., Sunnyvale, California, November 1981