Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 

Δευτέρα 12:00-14:00

Σπουδές:
 

Πτυχίο Μαθηματικών του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1977
Πτυχία Μ. Sc. in Statistics and Operational Research, University of Loughborough, UK, 1978
Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph. D.), School of Computing and Management Sciences, Sheffield Hallam University, UK, 2008