Ημέρες, ώρες & αίθουσες διδασκαλίας: 
 • Τρίτη 11:00-13:00, αίθ. ΖΑ117, Έλεγχος Κίνησης
 • Πέμπτη 10:00-16:00, αίθ. ΖΑ208, Έλεγχος Κίνησης - Εργ
 • Τρίτη 10:00-14:00, αίθ. ΖΑ208, Μηχατρονική - Εργ
Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 
 • Τρίτη 12:00-16:00
 • Πέμπτη 10:00-14:00
 • Παρασκευή 14:00 - 18:00
Σπουδές:
 
 • Αύγουστος 2004 – Δεκέμβριος 2008 University of the West of England, Bristol, Ην. Βασίλειο. Διδακτορικό δίπλωμα (Doctor of Philosophy – PhD), με αντικείμενο ‘Modern methods for position control of systems: Real-world and simulated application to a time variant pneumatic actuator’.
 • Σεπτέμβριος 2002 – Ιούνιος 2004 University of the West of England, Bristol, Ην.Βασίλειο. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δια της Έρευνας (Master of Philosophy-MPhil) με τίτλο ‘A Comparative Investigation Into Proportional-Integral-Derivative Control Methods for Accurate Position Control of Linear Pneumatic Actuators’.
 • Σεπτέμβριος 1996 – Σεπτέμβριος 2000 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, Τμήμα Αυτοματισμού. Πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοματισμού.
Προϋπηρεσια:
 
 • Φεβρουάριος 2011 (κ.ε.). Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, Αθήνα. Ανάθεση εκπαιδευτικού έργου ως Επίκουρος Καθηγητής του Τμ. Αυτοματισμού με γνωστικό αντικείμενο «Έλεγχος Κίνησης – Σύγχρονες Μέθοδοι Ελέγχου Συστημάτων Κίνησης».
 • Φεβρουάριος 2011 (κ.ε.) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Πειραιά, Αθήνα, Κύριος Ερευνητής και Συνεργάτης Έρευνας (Research Fellow) σε Ελληνικά και Διεθνή ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης.
 • Σεπτέμβριος 2008 - Φεβρουάριος 2011 Έναρξη εργασιών Ελεύθερου Επιτηδευματία (Ο.Α.Ε.Ε.) ως Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε. με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης στη Μηχανική και την Τεχνολογία».
 • Οκτώβριος 2008 – Φεβρουάριος 2011 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), Σχολή Μηχανικών Ασπροπύργου, Αθήνα. Εργαστηριακός συνεργάτης Πλήρων Προσόντων. Διδακτικό έργο στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Ηλεκτρικά Κυκλώματα» και «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου».
 • Οκτώβριος 2009 - Φεβρουάριος 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, Αθήνα. Εργαστηριακός συνεργάτης Πλήρων Προσόντων. Διδακτικό έργο στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Ρομποτική» του Τμήματος Αυτοματισμού.
 • Οκτώβριος 2008 - Φεβρουάριος 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, Αθήνα. Εργαστηριακός συνεργάτης Πλήρων Προσόντων. Διδακτικό έργο στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Έλεγχος Κίνησης» του Τμήματος Αυτοματισμού.
 • Οκτώβριος 2008 - Φεβρουάριος 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, Αθήνα. Εργαστηριακός συνεργάτης Πλήρων Προσόντων. Διδακτικό έργο στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Μηχατρονική» του Τμήματος Αυτοματισμού.
 • Οκτώβριος 2005 - Ιούλιος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, Αθήνα. Εργαστηριακός συνεργάτης. Διδακτικό έργο στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Έλεγχος Κίνησης» του Τμήματος Αυτοματισμού, Συμμετοχή στην συγγραφή φυλλαδίου εργαστηριακών ασκήσεων.
 • Οκτώβριος 2006 – Ιούλιος 2007 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Χαλκίδας. Εργαστηριακός συνεργάτης. Διδακτικό έργο στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου» του Τμήματος Αυτοματισμού.
 • Σεπτέμβριος 2004 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Πειραιά, Αθήνα, Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων του Τμήματος Αυτοματισμού. Κύριος Ερευνητής και Συνεργάτης σε Ελληνικά και Διεθνή ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης.
 • Σεπτέμβριος 2003 - Ιούνιος 2004 University of the West of England, Bristol. Επισκέπτης Λέκτορας (Visiting Lecturer). Διδακτικό έργο στο μάθημα «Μηχατρονική» της Σχολής Υπολογιστών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών Επιστημών (Computing, Engineering and Mathematical Sciences - CEMS).
 • Σεπτέμβριος 2002 Πρόγραμμα INES-Socrates, Αθήνα. Διδάσκων. Συμμετοχή στη διδακτική ομάδα για την παράδοση εντατικού προγράμματος με αντικείμενο τους μικρο-ελεγκτές και τον προγραμματισμό τους, σε διεθνή ομάδα σπουδαστών.
 • Οκτώβριος 2001 - Ιούλιος 2002 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, Αθήνα. Εργαστηριακός συνεργάτης. Διδακτικό έργο στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Έλεγχος Κίνησης» του Τμήματος Αυτοματισμού.
 • Οκτώβριος 2001 - Ιούλιος 2002 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, Αθήνα. Εργαστηριακός συνεργάτης. Διδακτικό έργο στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Ευφυής Έλεγχος» του Τμήματος Αυτοματισμού.
 • Ιανουάριος 2001 – Δεκέμβριος 2001 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, Αθήνα. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE 2000 του ΟΑΕΔ με αντικείμενο την μηχανογράφηση -μηχανοργάνωση και την τεχνική υποστήριξη δικτύων Η/Υ.
 • Οκτώβριος 2000 – Μάιος 2001 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, Αθήνα. Συμμετοχή στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου «Ελέγχου Κίνησης» του Τμήματος Αυτοματισμού στα πλαίσια προγράμματος «Αμειβόμενη Απασχόληση Σπουδαστών σε Εργαστήρια».
 • Μάρτιος 2000 – Σεπτέμβριος 2000 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, Αθήνα. Πρακτική άσκηση στο εργαστήριο «Ελέγχου Κίνησης» του Τμήματος Αυτοματισμού.
Ξένες Γλώσσες:
 •  Αγγλικά: άριστα (F.C.E., ΤΟEFL), πολυετής χρήση, πολυετής παραμονή και παράδοση διαλέξεων και μαθημάτων σε πανεπιστήμιο στο Ην. Βασίλειο.