Ημέρες, ώρες & αίθουσες διδασκαλίας: 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (Θ) ΤΡΙΤΗ 11.00-14.00 αιθ.ΖΑ008-009
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (Ε) ΠΕΜΠΤΗ 09.00-21.00 αιθ.Γ021
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΕ (Θ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.00-14.00 αιθ.Γ021
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΕ (Ε) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00-21.00 αιθ.Γ021

Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.00-12.00 ΚΑΙ 15.00-18.00
ΤΡΙΤΗ 09.00-11.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00-11.00